Hoenshuis of Hoonses


Toegangspoort naar de binnenplaats van het Hoenshuis

Hoenshuis is een overblijfsel van het voormalige kasteel Hoenshuis of Hoonses.

In de 14e eeuw was het Hoenshuis in bezit van Ridder Johan Hoen tzo Broeck. Hij was door zijn vrouw ook heer van het stokleen Haeren en Ter Hoenshuis. Zij was de dochter van Jan Saecx van Wijck, die heer zou zijn geweest van Hoenshuis. in 1364 werd het kasteel "ten gronde gereten en verbrand", op last van de Commisarissen van de Landvrede, omdat de ridder zich tegen de Vrede had verzet. De Landvrede was een verbond tussen meerdere vorsten en steden. Deze Landvrede werd in 1255 in het leven geroepen met het doel "het beteugelen der straatroverij". De ridder werd voor een jaar verbannen uit de streek.

Dan komt het Hoenshuis in bezit van Theodoor van Cartils die was gehuwd met Elisabeth van Printhagen te Genhout. De zoon van dit echtpaar huwde een dochter uit het geslacht Hoen tzo Broek. Hierna noemde de familie zich "Hoen van Cartils". Het goed blijft eeuwenlang in handen van de familie Hoen van Cartils en ging door erfenis over naar de tak Hoen-Neufchateau. tot deze het goed in de 19de eeuw verkocht.

De familie laat haar sporen na in de Voerendaalse archieven. Zo komen alle zes kinderen van het gezin Jan Renier Hoen en Johanna Maroa Baronesse van Merwijck tot Kessel voor in de doopregisters van de Laurentiusparochie. Een van hen, Gerard Ernest wordt de stamvader van het geslacht Hoen-Neufchateau. De laatste eigenaar van het Hoenshuis uit dit geslacht was Douarière de Vilers-Masbourg, geboren Gravin van Hoen-Neufchateau. Deze verkocht het goed aan een Belgische eigenaar die het Hoenshuis in 1880 volledig opnieuw opbouwde tot de huidige carréboerderij. In 1935 kocht Constant Snijders de boerderij. De familie Snijders vormt de landerijen en gebouwen in de jaren 1980 om tot golfterrein met clubhuis, dat als Hoenshuis Golf BV in 1989 werd verkocht aan Teikyo Europe BV.


Het Hoenshuis op de kadasterkaart 1811-1832

Bronnen:
Gedenkboek Voerendaal 1049-1949, pagina 52 en 53
Rijckheyt, Centrum voor regionale geschiedenis
(foto's © 2016 resoft-foto)

Meer informatie over de kastelen van Voerendaal?
Kies hier beneden het kasteel.


De tiendschuur van Hoenshuis met een basis van Kunradersteen.


Hoenshuis met vijver


Voor de aanleg van de spoordijk liep er een weg in rechte lijn
van Hoenshuis direct naar het centrum van Voerendaal.
Deze weg sloot aan op de huidige Donderveldstraat,
ter hoogte van het achterpad van de Tenelenweg / Laurentiusplein.