Colmont


Colmont, een buurtschap op het plateau van Ubachsberg met vele uit Kunradersteen opgetrokken oude boerderijen. Het merendeel daarvan doet dienst als woning. De bebouwing ligt aan de Kolmonderweg de doorgaande weg van Ubachsberg naar Fromberg en aan de Geerweg van Winthagen naar Colmont. De naam van het buurtschap is afgeleid van het Latijnse Calvum Montem dat staat voor Kale Berg. Ten westen van Colmont ligt tegenover de Kruishoeve het Stokveld waar in de twintiger jaren van de vorige eeuw resten zijn gevonden van een Romeinse villa. Colmont kende al heel vroeg bewoning de vondsten in het Stokveld maar ook aan de Karstraat getuigen hiervan. De Karstraat was een oude verbindingsweg met de Romeinse villa op het Stokveld en de Romeinse handelsweg die we tegenwoordig kennen als de Via Belgica.

Op de Vrakelberg werd door de Universiteit Leiden in 2001 archeologische onderzoek verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat tijdens het midden paleolithicum, het tijdperk van de Neanderthalers, hier mensen aktief waren, met hulpmiddelen gemaakt uit vuursteen en aardewerk. Vuistbijlen, krabbers boren en klingen (messen) gemaakt uit vuursteen werden hier gevonden, maar ook aardewerken potresten tussen de 10 en 25 duizend jaar oud.

Aan de T-splitsing Geerweg Kolmonderweg staat de kapel die gewijd is aan de Heilige Cornelius. Deze kapel werd in 1946 gebouwd uit dankbaarheid dat Colmont op 16 september 1944, de feestdag van de H. Cornelius, werd bevrijd zonder dat dit slachtoffers onder de bewoners had gekost.
Een uitgebreid verslag van deze bevrijding werd gegeven door Wiel Leufkens, oud inwoner van Voerendaal die destijds actief deelnam aan de bevrijdingsactiviteiten.


Colmont is een rustig buurtschap, bijna alle oude gebouwen zijn keurig gerestaureerd en worden afgewisseld met moderne bebouwing.
Komende van Ubachsberg ligt er nog voor de bebouwde kom, rechts van de weg een grote Camping.
Ten zuiden van Colmont ligt het Droogdal van Colmont met de Vrakelbergerweg en de Vijfbundersweg in elkaars verlengde.

Vrakelbergerweg met rechts de helling naar het plateau van Ubachsberg.


Colmont


Colmont vanuit de lucht gezien.
Boven, de bomenrij van de Oude Karstraat, een oude Romeinse weg


Een van de vele uit Kunradersteen opgetrokken panden.


Een oude foto van een pand dat nu is veranderd in een moderne woning.
(Zie de vorige foto hierboven links)