Winthagen


Winthagen, een gehucht ten zuiden van Voerendaal, ligt in een smal dal dat zich ver in het plateau van Ubachsberg insnijdt. Een gehucht dat op een enkel pand na alleen maar oude gebouwen kent. Grote en kleinere boerenhoeves bepalen het dorpsgezicht dat een beschermde status heeft.
Met de pachthoeve Winthagerhof is het gehucht ontstaan. Deze pachthoeve werd reeds vermeld in 1448. Samen met Overst Voerendaal en de Heggeleen (Op gen Hek) was het een onder- en achterleen van Walraff Theodoor, Baron van Schellaard van Obbendorff, vrijheere van de Herrschaft Schinnen.
De huidige Winthagerhof is volgens de gevelsteen gebouwd in 1712.

Tijdens de regering van keizer Karel V werd in het jaar 1526 een lijst opgemaakt van alle huizen in deze streken, waarop belasting betaald moest worden. Hieruit blijkt dat in Winthagen toen 7 huizen stonden. In 1869, dus drie en een halve eeuw later, was dit aantal uitgegroeid tot 10.
Het aantal inwoners neemt gestaag af. in 2003 waren dit er nog 83. Vier jaar later slonk dit naar nog maar 67 inwoners.

Winthagen kent maar liefst 7 monumentale panden waarbij winthagen 1 en winthagen 9 er uit springen als zeer bijzondere panden.
Winthagen 1 gebouwd in 1712 staat bekend als Winthagerhof en is waarschijnlijk gebouwd op dezelfde plek van het oude pand uit 1448. Het is een carré boerderij met een schuin tussen twee vleugels geplaatst boogpoort. Tegenover de boerderij ligt het in 2005 gerestaureerde bakhoes.

Winthagen 9 is een hoeve van grotendeels Kunradersteen en aan de binnenplaats ook vakwerk, met taustenen rondboogpoort uit 1721. De poort van dit pand is blijkens de steen boven de poort een monument met een lange geschiedenis. De spits van het woonhuis is uit mergelsteen.
Het pand heeft sinds een paar jaar een nieuwe eigenaar die voortvarend bezig is om het te restaureren. Met name de voor- en zijgevel van het pand zijn in een slechte staat en verdienen een grondige restauratie. In de zijgevel is nog duidelijk een boogpoortje te herkennen dat is dichtgemetseld met Kunradersteen. Inmiddels is dit poortje hersteld in de oude staat. Het pand verdient een grondige bestudering van haar historie.


    Hier beneden Winthagen 9 en de gevelsteen boven de poort.

Winthagerhof


Winthagerhof met de karakteristieke met dakpannen gedekte poort tussen de twee veugels.

Bovenin de gevelsteen met het jaartal 1712.


Het op deze foto in slechte staat verkerende bakhoes tegenover de Winthagerhof.

Gelukkig is het bakhoes in 2005 grondig gerestaureerd.


D.H. Vaessen


Winthagen is de geboorte-plaats van Dominicus Hubertus Vaessen, geboren 14 mei 1835 en overleden op 1 november 1903 op de boerderij de Morgenster bij Ten Esschen.

Dominicus Hubertus is de vader van Stephaan Hubert Vaessen (zie foto), klokkenmaker en juwelier, stichter van de Juweliersfamilie Vaessen in Heerlen.


Winthagen 9
Woonkamer met schouw van het pand Winthagen 9.