Station VoerendaalStation Voerendaal ca. 1950, gezien vanaf de Hoolstraat
Links in het lage gedeelte achter de schuifdeur, was de overdekte fietsenstalling.
Later werd die uitgebreid en verplaats naar het terrein links van het station. De grote schuifdeuren werden verwijderd en de opening niet zo fraai, dichtgemetseld.


Op deze foto uit begin 1970 zie je in het lage gedeelte links nog de contouren van de oude schuifdeur. Wat ook opvalt zijn de drie schoorstenen in plaats van de oorspronkelijke vier schoorstenen. Vergelijk maar met de bovenstaande foto. Later is deze vierde schoorsteen er weer bij gezet.


De perronzijde van het station van Voerendaal (ca. 1950). Links naast de schuifdeuren van de loods is duidelijk de erker te zien met daarboven het dakterras voor de bovenwoning.
Op de voorgrond de oversteek voor de reizigers die van Heerlen af kwamen of richting Maastricht reisden. De perronchef was verantwoordelijk voor een veilige oversteek. Altijd eerst de trein laten vertrekken en daarna pas oversteken. Aan de overzijde gaf je dan je kaartje af aan de perronchef.
Uiterst links zie je nog het gebouwtje waar de toiletten waren. Gebouwd in dezelfde stijl als het station, maar helaas gesloopt.


De indeling van het station was praktisch maar sober. Je kwam binnen in de centrale hal waar het altijd enorm galmde. Links was het loketje met zo'n draaischotelje onder het glas door. Aan de andere kant zat de stationschef die de kaartjes verkocht, maar tevens vanaf zijn kantoortje de seinen bediende. Aan de achterkant was een erker, van daaruit kon de stationschef naar alle kanten van het spoor kijken. In die erker zaten ook de hendels waarmee hij de seinen bediende.

Als je in de hal kwam kon je ook direct rechts gaan en dan kwam je uit bij twee wachtkamers. Een voor de tweede klas- en een voor de eerste klas-reizigers. Tja zo ging dat in die tijd.

Het station Voerendaal is nu grotendeels in gebruik als een bedrijfspand.Station Voerendaal

Station Voerendaal ligt aan de op 1 maart 1915 geopende lijn Heerlen - Schin op Geul, waar deze aansloot op de bestaande spoorlijn Aachen-Maastricht.
Het gebouw staat op de monumentenlijst van rijksmonumenten.

Het station werd in 1913 gebouwd naar een ontwerp van architect George van Heukelom. Hij was ook verantwoordelijk voor de bouw van het station Klimmen-Ransdaal, dat op het eerste gezicht veel lijkt op station Voerendaal.
Toch zijn er grote verschillen. Het station Ransdaal is kleiner, het lijkt of er in het midden een stuk is uitgenomen. Ook ontbreekt de linker loods.
Kenmerkend voor architect Van Heukelom zijn de kleine vierkante raampjes die ook in andere stationsgebouwen van zijn hand voorkomen, zoals b.v. Maastricht en Roosendaal.
Ook de oude Mariaschool aan de hogeweg had deze kenmerkende vierkante raampjes. Zou deze school ook door Van Heukelom zijn ontworpen?

station Klimmen-Ransdaal


Tijdens twee branden begin maart 2012 werd het gebouw zwaar beschadigd. De eerste brand ontstond in de linkervleugel, op de foto hier rechts, die als opslagruimte werd gebruikt. De tweede brand was groter van omvang en ontstond in de woning boven het station. Uit nader onderzoek bleek dat deze brand was aangestoken.

Zo'n 200 meter van het station lag aan de Hoolstraat het "Café-Restaurant de la Station". Of er door reizigers veel gebruik van werd gemaakt valt niet te zeggen.


(ga met de muiscursor over de foto » vroeger/nu)


Het zal er best gezellig zijn geweest destijds, maar naar huidige maatstaven niet meer dan een donkere woonkamer met een tapje in de hoek. Dan nog te bedenken dat mensen hier ook konden eten.