Kerkplein / DorpstraatTer oriëntatie: rechtsboven naast de witte rij woningen zie je nog de twee vleugels van
de oude dorpsschool.


Kerkplein, in tegenstelling tot de naam is dit eigenlijk geen plein, net zo min als het Laurentiusplein. Vroeger heette het Kerkplein dan ook Dorpstraat, eigenlijk meer toepasselijk voor dit deel van Voerendaal, nietemin het hart van Voerendaal.
Hier ligt de kerk, hier lag de oude dorpsschool en het postkantoor, hier werd en wordt nog steeds de kermis opgebouwd. In de loop der jaren is hier veel veranderd. De kerk werd uitgebreid, het oude gebouw van Dautzenberg werd in 1921 gesloopt en er verrees een nieuw modern winkelpand. Een pand, op de foto hierboven links, dat voor huidige begrippen midden op de straat lag is gesloopt en de weg is rechtdoor getrokken. Het plein voor café Leclou veranderde regelmatig dan weer met grind en bomen nu met bomen en parkeerplaatsen. De oude smidse die ik nog als bouwval heb gekend is gesloopt en er werd een nieuw winkelpand gebouwd, eerst de Aldi, nu Anytime Fitness. De villa van Dautzenberg werd gesloopt, daar waar nu het Mortuarium is met de ingang naar de algemene begraafplaats. Het collumbarium, de urnenmuur, ligt nu op de plek waar eens het huisje stond van kleermaker Kockelkorn. De oude dorpsschool met het huis van meester Penders maakte plaats voor een modern winkelcentrum, Furenthela.


Links vooraan het huidige café "ƒƒ keule bie 't SaN" en daarachter het voormalige café Palmen, tegenwoordig 't Brandhuuske.
Rechts voor het witte huis de toenmalige doorgang naar de Keerberg.


Het witte huis op de hoek van de Keerberg en het Kerkplein was van de familie Bollen. Het stond gebouwd tegen de schoolmuur van de Mariaschool en vormde samen met de schoolmuur een vies, stinkend hoekje, dat blijkbaar door enkele cafébezoekers van de overkant werd bezocht. Om het wildplassen tegen te gaan was er tussen het huis van Bollen en de schoolmuur een gebogen ijzeren beugel gemaakt, omwikkeld met prikkeldraad. Ondanks alle maatregelen, het bleef een vies stinkend hoekje.


  (Smidse Voerendaal. Ga met de muiscursor over de foto voor hetzelfde gebouw uit ca. 1900)

Daar waar nu Anytime Fitness ligt, lag vroeger de smidse van Voerendaal. Links op de bovenstaande foto is de smidse nog duidelijk te zien. In de vijftiger jaren heb ik de bouwval van deze smidse nog gekend. Als jonge jongens trokken we ons op aan een raamkozijn om binnen te kijken. De restanten van dit gebouw zijn gesloopt in 1982. Wat ook opvalt is het gebrek aan verkeer. Een fiets, een paard met wagen en in de verte nog een van de weinige automobielen.
Het Heilig Hartbeeld is al verplaatst naar de plek waar het nu nog altijd staat en de torenklok moet nog aan de toren worden gehangen.
Tja er staat nog veel te gebeuren in het rustige Voerendaal.Zomer 2015, archeologisch onderzoek aan het Kerkplein

Klik op de foto voor een groter formaat.
Pand Dautzenberg

Dautzenberg was een vooraanstaande familie in Voerendaal. Niet alleen leverde deze familie twee burgemeesters, van 1917-1922 en van 1922-1958, ook was er de drogisterij en textielzaak aan de overkant van de kerk. Het oude pand werd in 1921 gesloopt en op dezelfde plaats herrees in 1922 een nieuw modern winkelpand.


Het oude gesloopte pand


Het nieuwe pand dat gelukkig is gespaard voor de slopershamer.

Beneden zijn er nu twee winkels. Bovenin zijn enkele appartementen.


Van 1917-tot 1922 was burgemeester J.H. Dautzenberg ook de kantoorhouder van het postkantoor dat in de villa van Dautzenberg was gevestigd.

Het verbouwde woonhuis van Burgemeester Dautzenberg
aan het Kerkplein Het postkantoor werd gevestigd,
in de linkervleugel van de oude dorpsschool.V.l.n.r. J.Moonen, B. Bollen, Burg. Dautzenberg en M.Muys ca. 1920


Links een uitgestorven dorpskern maar hierboven lijkt het wel een mierenhoop. De aanleiding voor deze drukte is de viering van "900 jaar parochie Voerendaal" in 1949.

Ook de foto hier beneden is tijdens dit feest gemaakt.

Links zien we nog het pand van bakkerij Muys.