Begraafplaatsen


Grafmonumenten


Begraafplaatsen zijn oases van rust, we gedenken daar onze dierbaren.
De grafmonumenten vertellen iets over het verleden van onze gemeenschap. Voor genealogen zijn grafmonumenten een bron van informatie.

De gemeente Voerendaal kent zes begraafplaatsen: Voerendaal RK, Voerendaal algemeen, Kunrade, Ubachsberg, Ransdaal en Klimmen.

Enkele grafmonumenten van bekende en minder bekende personen van Voerendaal, Kunrade en Ubachsberg zijn hier opgenomen en vertellen hun verhaal. Wie waren het en wat hebben zij voor de gemeenschap gedaan? Zij vormden een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. De grafmonumenten vertellen iets over de onderlinge verwantschappen van deze personen.

Niet alle grafmonumenten zijn hier opgenomen, dat zou te omvangrijk zijn, maar dat neemt niet weg dat ieder inwoner van onze leefgemeenschap zijn of haar bijdrage heeft geleverd en worden daarom niet minder gewaardeerd.Bekijk hier de grafmonumenten:

           

Begraafplaatsen

Niet een thema waar we elke dag bij stilstaan, maar we ontkomen er niet aan.
Zoals het duidelijk boven de ingang van het kerkhof van Voerendaal staat:

"Heden ik, morgen gij".


Hoewel we er liefst niet bij stilstaan is de dood onlosmakelijk verbonden aan het leven. Steeds vaker hoor je bij het overlijden van een dierbare 'We vieren zijn/haar leven', dankbaar als we zijn dat we ons leven met de overledene hebben mogen delen.
Anders is het als het overlijden naar menselijke maatstaven te vroeg komt, dat kunnen we maar moeilijk accepteren.

Het afscheid van een dierbare is voor de nabestaanden pijnlijk. Er is vaak een lang verwerkingsproces, men spreekt dan over een rouwperiode. Die is heel persoonlijk. Bij oudere overledenen is deze vaak niet zo lang als bij jongere overledenen, maar ook dat is heel persoonlijk.

Een grafmonument kan bij het rouwproces helpen. Zelf bezoek ik regelmatig het graf van mijn grootouders, mijn oom en tante en mijn neef. Ze liggen allen begraven in Voerendaal op het rooms katholieke kerkhof. Ik bezoek hun graven mogelijk als compensatie voor het ontbreken van een graf voor mijn ouders en mijn zus, die gecremeerd zijn en waar de as van is verstrooid.
Gelukkig zien we steeds vaker urnenmuren of urnengraven op begraafplaatsen verschijnen, waar de abussen van overledenen worden geplaatst. Toch nog een plekje om je dierbaren te gedenken.

We moeten er ons van bewust zijn, dat door het ontbreken van grafmonumenten delen van onze geschiedenis verdwijnen. Ook bij het ruimen van graven is dat het geval.

De foto's op de volgende pagina's en de beschrijving van de overledenen houdt een stukje van de geschiedenis van deze mensen in leven, ook nadat het graf is geruimd.

Er is een landelijke website waar u foto's van grafmonumenten door het hele land kunt opvragen. Graftombe.nl (opent in een nieuwe pagina).