Door: Peter Heiligers,  9 oktober 2012
Het Voerendaal van vroeger..

Net als Heerlen heeft ook Voerendaal zijn historisch verhaal, een verhaal waar veel mensen zichzelf in herkennen maar ook dingen in herkennen die eigenlijk regionaal gelijk zijn zoals die venters als bakker, slager, melkboer, loemeleboer en scharesliep en ga zo maar door.

De ene Mijnwerkers Kolonie was natuurlijk de andere niet, ze hadden zo hun eigen karakter en mensen die er woonden bepaalden dit, maar vele dingen die er gebeurden waren eender als in andere woonwijken, de saamhorigheid, openheid maar ook sociale controle, de open deuren (nu ondenkbaar), iedereen die iedereen kende, waardeerde en respecteerde. Mensen die van elkaar afhankelijk waren Boven- en Ondergonds, de buurtwinkeltjes, waar je kon poffen, waren eender in de vele mijnwerkersbuurten, de cafe's, de mooie tuintjes voor en achter de huizen, de paadjes ertussen bestrooit met kolengruis, de groene toegangspoortjes, de duiventillen etc. etc.

Het leven in en rondom de mijn
Iedere Mijnwerkers Kolonie had zijn eigen gezicht qua bouwstijl maar leken toch veel op elkaar, het centrale pleintje met Barbarabeeld (de patrones van o.a. de mijnwerkers en brandweer). De grootte van de woningen was gekoppeld aan de functie die je had op de mijn, de Mijnpolitie die alles in de gaten hielden, de dokter die meestal in het slachtseizoen, langskwam om poolshoogte te nemen over de gezondheid van de mensen in de hoop om een en ander van het vers geslachte varken te bemachtigen. Pastoor die regelmatig de gezinnen bezocht om te vertellen niet te rommelen, maar dat het tijd werd voor weer een nieuwe telg in de toch al vaak kinderrijke families. Ook kreeg je alleen werk op de Mijnen als je een briefje van goed Kerkelijk gedrag kon vertonen van de pastoor.

Vergane glorie
En natuurlijk was de kaalslag van oude gebouwen, net als in Heerlen de gewoonste zaak van de wereld, zoals hoeve Tenelen, boerderij Lipperts de Smidse, De gevangenis aan Gen Schpekhuier, het nonnenklooster annex meisjesschool waar een tijdje het Gemeentehuis in was gevestigd, Huize Dautzenberg en Huize Penders, Het "Patronaat "..
Gelukkig zijn ook veel gebouwen gespaard gebleven zoals de vijf kastelen, het Hoenshuis, de Pastorie en andere gebouwen.

Mijn jeugd was er mooi, Spelen in het Harenbuschke, de Kalkovens aan d'r Kick ziene berg, d'r baneberg, de kassemat langs het spoor en de wei van Lipperts. Je kon er mooi in het hoge gras spelen. Een mooie tijd, net als de jeugdigen in wat voor ons de stad Heerlen was, ook beslist beleefd hebben.

Wat zijn uw herinneringen aan Voerendaal?


Reageer


Café Leclou

Een foto maken was in het begin van de 20e eeuw een niet alledaagse bezigheid waarvoor blijkbaar het hele dorp uitliep.
Hier een verzameling dorpsbewoners die met nieuwsgierigheid poseren voor Café Leclou aan het kerkplein.
Hoenshuis

Hoenshuis een van de vele carréboerderijen die Voerendaal rijk is, nu een Golfcentrum.