Door: Wim Reubsaet,  13 september 2015
Met dank aan Frans Gerards, Trees Haenen en Myriam Muskens

Het Vinkennest

De twee zussen Hendrika Maria (Riek) en Theodora Regina (Dora) Vinckx waren voor en tijdens de tweede wereldoorlog onderwijzeressen in Heer. In 1941 werd er een beroep gedaan op beide zussen door de Maastrichtse politie om enkele weeskinderen op te vangen. In een groot pand in Heer werden de kinderen ondergebracht en beide zussen namen de zorg voor deze kinderen op zich. Er kwamen steeds meer kinderen die onderdak nodig hadden en het huis was langzaam aan te klein. De zusters zochten naar een alternatief en vonden dat in het Kasteel Haeren te Voerendaal. In 1946 gingen ze daar van start, eerst nog met weeskinderen maar al vlug kwamen er ook kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking bij. In 1952 werd een nieuwe locatie gevonden in Houthem. Het landgoed "De Kluis" dat voorheen bewoond werd door de heer Russel, werd ingericht als dependance van het tehuis in Voerendaal. In deze dependance werden ongeveer 80 kinderen uit het hele land opgenomen. Kasteel Haeren werd te klein en had ook ernstig last van achterstallig onderhoud. Dus de zussen Vinckx zochten naar een uitbreidingsmogelijkheid en dachten dit te vinden in een pand aan de Heerlerweg in Kunrade. Eind 1956 begin 1957 werd dit pand geschikt gemaakt voor de opvang van ruim 10 kinderen met een lichamelijk dan wel geestelijke aandoening. Het pand leek geschikt en er was rondom voldoende grond om eventueel uit te breiden. Helaas bleek op dit perceel een bouwverbod te liggen, dus de gewenste uitbreiding kon niet worden gerealiseerd.

Aanvankelijk financierden de zussen alles zelf en hadden ze moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het was armoe troef in die beginperiode. Van slopen en servetten werden luiers gemaakt, van lakens jurkjes en bloesjes en van pluche gordijnen manteltjes. Na de oorlog maakten de weeskinderen plaats voor moeilijk opvoedbare kinderen.

Steeds meer kinderen werden opgevangen en er werd uitgekeken naar andere opvangplaatsen. In Vaals kwam ook een locatie met de naam Vinkennest. In dit pand, Huize de Esch, was eerst een R.K. vakantieverblijf voor kinderen uit het hele land gevestigd. Dit sloeg echter niet aan en het pand was weer beschikbaar voor een andere functie. Riek en Dora Vinckx namen Huize de Esch over.Kasteel Haeren deed wel nog dienst maar de slechte staat van het kasteel maakte het totaal ongeschikt voor het opvangwerk.
Het tehuis verhuisde van Kasteel Haeren naar het Carmelitessenklooster aan de Gasthuisstraat in Heerlen. Het Vinkennest was nu verdeeld over drie locaties, Vaals, Houthem en Heerlen. Dit was geen ideale situatie en er werd gezocht naar een mogelijkheid om te centraliseren.
In 1976 werd de nieuwe huisvesting 'Op de Bies' in Schimmert geopend. Het was een groot complex, een voormalige apostolische school van de paters Montfortanen. De vestigingen Vaals en Heerlen werden afgestoten en overgebracht naar Schimmert, de vestiging in Houthem ging zelfstandig verder. Inmiddels was de naam Vinkennest niet meer zo gewild. De naam van het klooster Op de Bies werd nu de nieuwe naam van de instelling. Tegenwoordig is de huisvesting verspreid over diverse locaties in Zuid Limburg: Landgraaf (2x), Kerkrade, Simpelveld en Hoensbroek. Een zesde vestiging wordt gerealiseerd in Heerlen.

De zusters Vinckx zijn er niet meer. Hendrika Maria Vinckx overleed in 1990 en werd begraven op de algemene begraafplaats in Voerendaal. De naam Vinkennest is er ook niet meer, maar het verhaal over de gezusters Vinckx en hun kinderopvang blijft hier bewaard.

Reageer

Reactie van: Myriam Muskens: 23-12-2021

Een uitstapje met de bus naar ....?

Mijn moeder werkte daar als verzorgster, ergens in de jaren '50, '60, weet niet exact wanneer.
Ik bezit nog meer dan 20 foto's uit die tijd. Op veel van deze foto's staan de kinderen, onder andere tijdens uitstapjes, en er zijn foto's van de verzorgster. Verder zijn er foto's van een sinterklaasfeest in het Vinkennest, waarbij mijn moeder zich verkleed had als sinterklaas. Hierop zijn ook de kinderen te zien. Ook de kokkin van het tehuis Leonie staat op een foto.
Ik denk dat er wel mensen zijn die zich op de foto's kunnen herkennen, als kind of als verzorgster toen. Het gaat in de tijd van mijn moeder vooral om gehandicapte kinderen.

Met vriendelijke groet,
Myriam Muskens, Reageer

Enkele foto's staan in de rechterkolom  » » »

Reactie van: Marianne Stenzel-Meijer: 15-07-2021
L.S,
Toevallig vond ik vandaag via google uw website, mijn reactie komt wrs te laat..
Als 16 jarige heb ik in het Vinkennest te Heerlen gewerkt van september tot december1967, in 1966 deed ik een paar weken vakantiewerk het Vinkennest te Vaals.
Er was me verteld dat ik binnen de instelling de opleiding Kinderverzorging mocht doen, daar klopte niets van.
Toen ik dat doorhad meldde ik me aan bij het St Joseph-ziekenhuis in Heerlen waar ik in december 1967 met de vooropleiding begon en in september 1968 met de opleiding voor A-Verpleegkundige.
In de 4 maanden dat ik in het Vinkennest werkte, begreep ik al snel hoe slecht er met de kinderen en het personeel werd omgegaan.
De zusters Vinckx waren zeker geen barmhartige zusters en ze hebben er goed aan verdiend!
Heb altijd geweigerd om de directrice aan te spreken met de eretitel 'Tantie' , vond haar angstaanjagend, een tiran.
Achteraf begreep ik pas goed hoe er gemanipuleerd en gesjoemeld werd.
Heb er bepaald geen goede herinneringen aan!

Marianne Stenzel-Meijer, Breda
ReageerReactie van: Hennie van Roon: 17-08-2023
Hallo, Ik ben Hennie van Roon en heb in de Gasthuisstraat gewerkt als verzorgster.
Natuurlijk heb ik Marianne daar ook ontmoet. Ik kende het gebouw als klooster, waaraan ik dankbare herinneringen had, omdat mijn tante in dat klooster als zuster zat.
Ik heb met gemengde gevoelens gezien hoe de kapel door de kinderen beetje bij beetje veranderde. Vandaaruit ben ik naar Maastricht gegaan voor de opleiding kinderbescherming met meerdere collega's. Hoe graag wilden we de situatie veranderen, en gelukkig is er veel veranderd.
Tot 21 aug.1972 heb ik daar gewerkt. Vervolgens ben ik naar Rotterdam gegaan, waar ik in een kindertehuis heb gewerkt.
Ik ben nu met pensioen en woon in Heerjansdam, gemeente Zwijndrecht. Zou graag nog eens wat oud-collega's willen zien.

Met vriendelijke groet, Hennie
Reageer

Reactie van: Nannie Verschueren: 10-08-2019
Beste Karin,

Mijn naam is Nannie verschueren en ook ik heb op het Vinkennest, Gasthuisstraat 19, gewerkt n.l. van 1970-1973 Ik heb op verschillende afdelingen gewerkt.
Op afdeling Rood begon ik. Het waren kinderen, meervoudig gehandicapt of zoals we het toen noemden, geestelijk-en lichamelijk handicap.
Verder heb ik gewerkt op afdeling Wilnet, de kleuterafdeling en op het laatst op de grote afdeling waar plaats was voor 28 bedjes.

We moesten er hard werken en ik weet nog dat je een paar keer per maand een avonddienst moest draaien na je dagdienst.
Onze gezamelijke ruimte heette de Rick en was een ongezellige ruimte met een lege boekenkast en TV met wat stoelen.
In deze ruimte aten we ook.
Jufrouw Soffie ken ik ook, heb zelfs een foto van haar. Ik weet nog dat ze met moederdag geld aan ons, de verzorgsters vroeg om een cadeau voor Mej.Vinckx te kopen ter ere van moederdag. Ze was toch "de moeder van al die kinderen", zei ze.
Mej. Vinckx wilde graag kopjes van Engels porcelein. Dit heb ik geweigerd het werd me niet in dank afgenomen.

Ik heb ook meerdere foto's van de kinderen die ik verzorgd heb. Weet nog de namen en enkele geboortedata.

De kelder ja, daar stond ik ook. We hadden n.l. niet genoeg luiers voor de kinderen, dus luiers waar alleen in geplast was werden door ons zelf in vrije tijd uitgespoeld zodat we ook op zondag de kinderen een schone luier konden geven.
Het linnengoed dat je kreeg was zeer beperkt.

Het voedsel van de kinderen was, of pap of een grote pan met gemalen voedsel dat er altijd hetzelfde uitzag. Fruit of een lekker toetje heb ik nooit voor de kinderen gezien.

Met de kleuters zijn we naar het bos gewandeld, daar heb ik foto's van.

Er was eens kermis in Heerlen, we gingen met een paar kinderen naar de kermis, stiekum, we hadden geen geld. De kinderen vonden het prachtig, de kermismensen waren fantastisch, we mochten ze in de carrousel zetten en ze hielpen ons mee.
We hadden wel veel bekijks.
We wilden het meer doen, maar daar werd de volgende dag een stokje voor gestoken. Het werd ons verboden, er waren klachten binnen gekomen werd ons verteld. De familie van de kinderen wilde dit niet zo kwam er een einde aan kermisplezier.

Kinderen waren erg vergroeid, van het woord fysio hadden we nog nooit gehoord.
Er was ook een beleid dat je niet te lang op een afdeling mocht werken omdat je te veel aan de kinderen zou kunnen hechten.

Het verzorgend personeel was goed voor de kinderen maar er was niet veel, kinderen lagen veel in bed, hadden weinig kleren, afleiding en beweging. Triest.

Toen ik er ging werken werd me verteld dat de Z-opleiding gestart zou worden, ik heb het in die drie jaar niet meegemaakt.
Ik weet nog veel van die tijd,.... geen leuke verhalen!

Reageer

Reactie van: Karin Driessen van Wijlick: 28-12-2018
Over de vestiging aan de Gasthuisstraat 17 te Heerlen.

In 1973 heb ik een half jaar in het Vinkennest in Heerlen gewerkt. Ik was daar intern en dus maakte ik veel mee omdat ik er veel aanwezig was en ook maar zelden een vrije dag had. Ik was nog niet oud genoeg om in de verpleging te gaan na mijn schoolexamen en werkte tot ik 17 jaar en 7 maanden was.
De jaren ervoor (1971 en 1972) werkte ik in vakanties en weekenden in het vinkennest.

Ik hoorde er wel over mw Vinckxs en de andere huizen. In Heerlen was juffrouw Soffie (Sophie?) de baas. Zij was heel herkenbaar door haar overbeet (oneerbiedig centenbakje). De kinderen waren zover ik kon zien allen in meer of mindere mate zwakbegaafd.
Ik herinner me de afdelingen schoolkinderen, (de kinderen gingen overdag naar een soort school) Kleuters (de kinderen konden lopen en soms een beetje praten).
De afdeling babies en de afdeling sonde, die heette zo omdat alle kinderen er sondevoeding kregen.

Mijn zus Monica die twee jaar ouder was werkte ook daar maar dan in de keuken daar was juffrouw Tonny de baas. Mijn zus was een beetje bang voor de kinderen maar vond het heerlijk in de keuken te werken en maakte heerlijke boterhammen. Ze was er van overtuigd dat de kinderen dat waardeerden en dat je een boterham ook netjes kan beleggen.

Ik werkte het meest bij de kleuters en kan me ook nog wel enkele (voor)namen van kinderen herinneren.
De collega's waren meisjes die meestal de INAS opleiding (huishoudschool) deden. Ik hielp ze af en toe met verslagen maken.
De intentie was om goed voor de kinderen te zorgen, maar er was nog geen dagbesteding dus als de kinderen in de ochtend aangekleed waren en het ontbijt op hadden dan gingen er mensen aan het werk om alles op te ruimen en de bedden te verschonen. Ik mocht dan meestal met de kinderen naar de kapel.
Daar speelden de kinderen met heel weinig speelgoed (een hobbelpaard en een tafeltje) Ik kan me een meisje herinneren dat kon zingen en een jongen die graag wild speelde met het hobbelpaard. Ook was er een 14 jarige jongen die groter was dan ik. Hij bonkte met het hoofd tegen de muur en ik probeerde hem tegen te houden. De meeste kinderen liepen rondjes door de kapel.
Soms gingen we met de kleuters spelen op de binnenplaats die met een poort en slot afgesloten was of gingen we met leidsters en enkele kinderen wandelen buiten de poort.

Ook werkte ik wel eens op de afdeling sonde. Dat vond ik erg verdrietig en mijn eetlust verdween daar. De kinderen lagen allemaal de hele dag op bed. Daar werkte ook "Doppie" zij was de geadopteerde dochter van juffrouw Vinckxs.
Doppie vertelde mij steeds om goed tussen de teentjes af te drogen maar was zelf niet zo heel slim maar wel een beetje bazig. De kinderen konden soms glimlachen maar meer konden ze echt niet.
Ook mocht ik wel eens (toen ik er langer was) op de afdeling baby's werken. Daar waren zes baby'tjes in hun bedje en werkte je altijd alleen. Het was nog een heel werk met alle voedingen en soms baby's op de vloer om te spelen.

In de kelder was een spoelhok en daar moest ik vaak luiers uitspoelen van de kleuters was dat heel vies, het waren grote kinderen die normaal gesproken zindelijk zouden zijn. Ook in de kelder was de ruimte waar de lege bedjes stonden en soms een bedje met een overleden kind erin. Dat was best akelig.
Soms kreeg er een kind bezoek en moest het naar de spreekkamer gebracht worden.
De kleuters en schoolkinderen waren beneden maar de andere afdelingen waren boven. Het kostte mij soms heel veel moeite om een kind de trap af te dragen en schokkend voor de ouders als er een kind van 15, hun zoon of dochter kwam brengen (?)

Reageer

Reactie van: Sonia van Overbeek: 23-11-2018
Eventuele aanvulling:

Mijn vader kocht het huis aan de Heerlerweg 192, van de dames Vinckx en we hebben er, naast de familie Haenen ettelijke jaren gewoon. Mijn broertjes gingen in Voerendaal op school. Ik in Heerlen. We gingen op zondag naar de kerk bij Rector Mohr. Mooie tijd. Met de Kunderbergop de achtergrond.

Reageer


Reactie van: Sonia van Overbeek: 28-12-2018
Het was in kasteel Haeren inderdaad heel triest. Ik mocht wel eens gaan spelen met Doppie (Toetie), maar niet lang. Ze moest flink mee werken. Ze noemde een van die dames Vinckx:"mammeke". Ze was waarschijnlijk geadopteerde. De dames waren ongehuwd.


Reactie van: Koos Hagen: 18-1-2017
Mijn naam: Koos Haagen 16-10-42
Vanaf, 1950 T/M 1957 mijn jeugd door gebracht in het Vinkennest Velsen, op het Landgoed "Waterland", geen beste tijd voor de kinderen van toen.
Wat ik graag zou willen weten, Toen ik in 1950 daar ben geplaatst, was daar een directrice, moesten haar Tantie noemen, later is deze dame naar voerendaal gegaan, daarvoor in de plaats kwam Tante Bets, Heurkens van Grootel.

Tantie en Tante Bets zouden zussen geweest zijn?
Wie kan mij hierover, wat meer vertellen.

Vriendelijke groet:
Koos Haagen   ReageerReactie van: Wim Reubsaet: 26-01-2017

Het tehuis in Velsen wordt genoemd in een krantenartikel van 8 april 1966.
Dit artikel werd geplaatst ter gelegenheid van haar 25 jarig jubileum.
"In 1949 stichtte mej. Vinckx in Velsen een tehuis voor 92 schoolgaande kinderen" aldus het krantenartikel.
Over welke van de twee zusters het hier gaat vertelt het krantenartikel niet.
Uw mededeling dat men haar in Velsen "Tantie" moest noemen bevestigd dat het hier om Henrika Maria Vinckx gaat.
De andere zuster zoals u ook op de website kunt lezen is Theodora Regina Vinckx die "tante Dora" werd genoemd.
Tantie had maar een zus. Tante Bets was dus geen zuster van Tantie.

Henrika Maria Vinckx overleed op 5 augustus 1990 te Vaals. In haar rouwadvertentie wordt haar zuster nog genoemd.Reactie van: Elly van Gils: 11-02-2017

Ik heb enkele jaren gewerkt in het vinkennest in vaals en Heerlen in de jaren 1964 -1967.
De directrice die er toen was noemde we tante, was de kleinste van de twee,en mankte een beetje.
In mijn ogen ,ik was toen nog jong heb ik niets verkeerd gezien.   ReageerReactie van: Koos Haagen:19-2-2017

Beste Elly.
Dat klopt.
Begin jaren Vijftig, Was het Tantie, (en Toeti haar dochtertje,) zo moesten wij haar toen aanspreken, en inderdaad, zij liep mank.
Haar opvolgster was, Tante Bets, Mvr. Heurkens van Grootel.
"Het Vinkennest" Velsen, op het Landgoed Waterland. zie ook op: Historische kring Velsen.
Vriendelijke groet Koos   ReageerReactie van: Everardus Haneveer:20-3-2020

Hallo Koos,

Mijn naam is Everardus Haneveer

Het klopt wat jij zegt dat met Tante Betsie.
Ik kan haar niet vergeten.
Zij was altijd in zwart gekleed. Zij was klein en dik.
Ik heb daar ook slechte herinneringen.
Ik ben daar ook mishandelt en misbruikt.
Daar was ook nog een juffrouw Lipman.
Ik weet ik moest vaak op het matje kommen bij tante Betsie als ik in bed had geplast, moest ik mijn broek uittrekken.
Daar stond ik dan in mijn blootte kond en sloeg ze mijn billen met een klerken beugel bont en blouw.
En zo zijn daar meer dingen gebuurt.
Ik was daar tussen 1959 en 1964. Ik ben 1950 geboren.

Groetjes Eef   ReageerReactie van: Koos Haagen:2-4-2021

Beste Eef
Ben al ver gevorderd met mijn boek over mijn leven, getiteld: 'De kinderen van toen'.
Wil jouw vragen om je verhaal ook te mogen gebruiken anoniem of anders.
Wil jij, en/of anderen over dieze tijd, 1950/68 reageren, door op de link hieronder te klikken.
Hartelijke groeten, Koos (ook een kind van toen)    Reageer
   (Let op: de redactie stuurt uw reactie inclusief uw mailadres door naar Koos Haagen)Reactie van: Peter van den Einden: 04-08-2017

Beste Elly,
Omdat ik via internet op zoek was naar de plaats (binnen Vaals) waar mijn overleden broer moet hebben gewoond, kwam ik de site van "Voerendaal vertelt" terecht.
Mijn broer was gehandicapt en kwam uiteindelijk in Vaals terecht. Hij is eind 1970 ziek geworden en vrij snel daarna (op 8-jarig leeftijd) overleden in het ziekenhuis in Heerlen. Wij woonden in Noord Brabant en mijn ouders gingen in die tijd 1x per maand naar Vaals toe, wat in die tijd nog 'n flinke reis was.
Toen mijn broer overleed was ik ongeveer 13 jaar oud en mij 3 zussen tussen 6 en 10 jaar. Ik weet nog wel dat we vaak meegingen maar niet naar binnen mochten daar. Zover ik me kan herinneren speelden we dan buiten rondom het tehuis.

Nu vermoed ik dat het om het tehuis gaat waarover wordt verteld op de internetpagina van "Voerendaal vertelt". Ik kan het echter niemand anders vragen. Onze ouders zijn inmiddels al enkele jaren overleden en zou niet weten wie anders er meer over zou kunnen vertellen.
In mijn herinnering was het een groot huis wat er "kloosterachtig" uitzag. Maar hopelijk dat u of er andere mensen zijn die er iets meer over kunnen vertellen.

Alvast bedankt, Peter van den Einden.   ReageerReactie van: Herman Oostwal: 29-06-2023

Hoi Peter,

Onze verhalen zijn eensluidend. Mijn broertje Wim lag daar en is ook in 1970 (12 jr) in Heerlen overleden. Ook wij gingen maandelijks vanuit Amsterdam naar Vaals en mochten als kind niet naar binnen? Mijn zus heeft dit huis pasgeleden gevonden. Wat was dat toch precies voor huis? Herman Oostwal

Met vriendelijke groet, Herman Oostwal   Reageer

Reactie van: Leentje Odekerken: 14-4-2016
Beste redactie,
Ik heb het verhaal over de 2 zusjes in het vinkennest gelezen. Een van deze zusjes ben ik. Ben in 1942 geboren. Met mijn oudere zus ben ik in 1945 in het vinkennest geplaatst. Heb in het dorp Voerendaal mijn 1e communie gedaan, dat zal ,denk ik, in 1948/1950 geweest zijn. In welke katholieke kerk dat gebeurt is weet ik niet meer, heb geen enkele foto van mijzelf uit die tijd.
Kunnen jullie erachter komen, want er bestaan zeker foto's.. ik herken de kransjes en jurkjes wel! Ik hoop dat jullie wat kunnen vinden.!

Leentje Odekerken   Reageer
[opmerking v.d. redactie: heeft u (communie)foto's waarop de zusjes Odekerken staan dan kunt u dit laten weten aan de redactie. Wij nemen dan contact met u op].

Reactie van: Frans Bertrand: 13-9-2015
Ik heb het artikel gelezen. Wij ik en een jongere broer van zijn eerst opgenomen in haeren voerendaal daarna zijn we naar houthem gegaan en vervolgens naar vaals. Na de periode vaals zijnnaar de nieuwenhof gegaan in maastricht. Het verhaal dat alleen lichamelijke en geestelijke gehandicapte kinderen daar waren klop niet helemaal.in ieder geval was het een HEL voor ons naar ook voor die arme kinderen die niks konden zeggen. hier rust een ander verhaal achter wat liever niet openbaar gemaakt mag worden.dus zo braaf waren die zussen ook niet.

Frans Bertrand   Reageer

Reactie van: Ursula Nuijens: 27-7-2018

Dag Frans, ik ben Ursula. Mijn zus heeft daar gewoond.ik weet er heel weinig van Ze was meervoudig gehandicapt door een foute diagnose bij de bevalling van de huisarts.
Ze mocht in de Kerstvakantie naar huis en mocht langer thuisblijven wegens een verbouwing. Ze is in die tijd overleden. Zij is nog meegeweest naar Lourdes op uitnodiging van de bisschop van Roermond. Ze was 5 jaar en ik 8 jaar. Als iemand hier iets van weet, dan hoor ik het graag.
Ze heette Marie José Nuijens

Vriendelijke groet, Ursula Nuijens   ReageerReactie van: Petra Geenen-Gerrits: 24-10-2015

Hallo Frans Bertrant.
Is er u ook iets bekend van vinkennest op de Gasthuisstraat in Heerlen?
Daar heeft mijn broer gezeten van 1966 tot 1971 en is toen gestorven en begraven in Imstenrade. Ik woon zelf in Venlo en krijg maar zeer weinig info over hem en het tehuis.
Mischien dat u wat weet?

gr Petra Geenen-Gerrits   ReageerReactie van: Elly van Gils: 11-2-2017

Heb je een foto?
Ik heb twee jaar gewerk in Heerlen,maar de naam zegt mijn niets.    Reageer
(e-mail adres is bekend bij redactie)Reactie van: Frans Bertrand: 30-4-2016

Hallo Petra,
Van Heerlen is mij niks bekend zeker niet in de jaren 60 toen diende ik voor God en Vaderland. Mijn slechte tijd was tot 1956-57 daarna heb ik alles afgesloten.

Frans Bertrand   Reageer


Reactie van: Marion Lemmens: 4-4-2016

Hallo Frans,
Heb een vraagje, mijn zusje en broertjes en ikzelf hebben in 1960-1961 in Vaals in Vinckennest gewoond, ik was zelf ook pas 6 jaar en vraag me af of er nog gegevens of eventuele foto's van die tijd zijn. Mijn herinneringen aan die tijd zijn niet al te best.

Met vriendelijke groet, Marion Lemmens   Reageer

Reactie van: Frans Bertrand: 6-4-2016

Hallo Marion,
Ik zal eens nakijken of ik nog foto's heb van Vaals maar dat waren in de jaren 1952-53-54 ik was daar met mijn broer en waren 11 jaar oud. Vervelende tijd. Zeker die tante Dora met haar twee kleine kinderen. Daarna ben ik naar de Nieuwenhof gegaan in Maastricht dat was een andere wereld. Maar jij bent in het jaar 1960 geweest. Maar als je behoefte hebt kunnen we samen wat gegevens uitwisselen.

Met Vriendelijke groet, Frans Bertrand   Reageer

Reactie van: Pierre Schrijen: 5-12-2015
Het hele verhaal van het vinkennest begrijp ik niet helemaal.
Als jongeman woonde ik in het huis van mijn ouders, het pand Drukkerij Schrijen-Lippertz.
Het moet in de jaren 49-50 zijn geweest.
Ik kan me herinneren dat mevrouw Vinkx een pand kocht op de Heerlerweg precies tegenover de drukkerij waar ze zich vestigde met diverse kinderen. Ze heeft na enige tijd het huis uitgebreid met een bijbouw.
Het was allemaal een beetje geheimzinnig, en het verhaal deed de ronde dat daar kinderen werden ondergebracht uit buitenechtelijke relaties, met de zogenaamde afschuwelijke benaming bastaards.
Ik ben benieuwd of dit verhaal bij de redactie bekend is.

Vriendelijke groet, Pierre Schrijen   Reageer

Reactie van: Sonia van Overbeek: 28-12-2018
Ik was bevriend met Francine Schrijen en wij woonden Heerlerweg 192, tegen over jullie drukkerij.Reactie van: Elly van Gils: 6-11-2016
In de tijd dat ik er werkte,waren er verschillende meisjes die een baby hadden.
Ik heb er altijd graag gewerkt.
Groetjes  Reageer


Reactie van: Redactie Voerendaal Vertelt: 5-12-2015

Dit gegeven was niet bekend bij de redactie. Inmiddels heeft Trees Haenen meer duidelijkheid gegeven over de vestiging op de Heerlerweg.
Lees hiervoor het stukje "Heerlerweg 192" in de rechterkolom.

De redactie   Reageer


Reactie van: Sonia van Overbeek: 28-12-2018
Hallo Trees, je oude buurtje Sonja hier.
Reactie van: Elly van Gils: 6-11-2016
Ik heb ook een tijdje in Heerlen gewerkt,rond de jaren 60.  Reageer
(e-mail adres is bekend bij redactie)Reactie van: Elly Koolmees: 6-11-2016
Zijn er nog mensen die er hebben gewerkt.
Ik heb in vaals in rond 1964 gewerkt.
En in Heerlen rond1965 tot 1967.
Groetjes   ReageerLiefdadigheid

Liefdadigheid en medelijden met de oorlogswezen was waarschijnlijk de drijfveer voor de gezusters Vinckx. Toch zullen ze door de beperkte middelen die ze hadden en de soms door de oorlog getraumatiseerde kinderen, veel spanningen hebben gehad in hun dagelijks liefdadigheidswerk.
Het zal voor de kinderen ook geen pretje zijn geweest en in sommige gevallen zelfs ronduit een nachtmerrie.
Ook de gezusters Vinckx hadden wel eens moeite zich te beheersen en werden er om de kinderen in het gareel te houden zeer omstreden methodes toegepast. Methodes die nu volstrekt onmogelijk zijn en die we ons niet kunnen voorstellen, maar die blijkbaar in die tijd door niemand abnormaal werden gevonden.

Frans Gerards, de huidige bewoner van kasteel Haeren, schrijft:

"Dat het in het begin armoe troef was in het Vinkennest, werd op 25 mei 1998 bevestigd door de dames O., twee zusjes maar ondertussen twee volwassen vrouwen op leeftijd, die nog eens graag een kijkje wilde nemen in het voormalige kindertehuis.
Theodora Regina Vinckx werd door de kinderen 'tante Dora' genoemd en Hendrika Maria Vinckx was 'tantie'. Er liep ook nog een klein meisje rond die Toeti werd genoemd. Ze was een dochtertje van een van de dames Vinckx. Die kreeg veel meer te eten en mocht veel meer dan de andere kinderen.
De twee zusjes sliepen samen met acht andere kinderen en een leidster in wat vroeger op de eerste verdieping de 'sael' was. Het ging er vrij liefdeloos aan toe. Er werd veel gedreigd en gestraft. Het ondergoed werd een keer per week verschoond. Als er dan een bruin streepje in je onderbroek zat, werd de onderbroek op je rug gespeld. Je moest er dan zo mee rond lopen. Als een gat in de sokken niet werd gemeld, kreeg je stokslagen. Voor straf werden ze ook wel opgesloten in de kelder of op de zolder.
Een van de meisjes had 's nachts pluisjes van de deken afgeplukt en op de grond gegooid. Ze moest toen op de kamer van tante Dora komen. Daar stond een paraplubak met rietjes. Met een van die rietjes kreeg ze een pak slaag.
Het eten was karig. Droge sneetjes brood met thee. Hete bliksem was lekker. Water met vermicelli gekookt was niet te eten. Als je niet op at wat je werd voorgezet, werd het 's avonds nog eens opgedist. Verjaardagen werden niet gevierd.
Een van de zusjes kreeg luizen. Haar hele hoofd werd kaal geschoren en ze kreeg een mutsje op. Door de andere kinderen werd ze daarna geplaagd. Tante Dora deed daar niets aan.
De zusjes gingen in Voerendaal naar school. Omstreeks 1953 verlieten ze het Vinkennest en gingen ze naar huize Severen in Amby. Daar was het veel beter, in ieder geval liefdevoller."


Heerlerweg 192

Tussen 1955 en 1960 is er ook nog een pand geweest aan de Heerlerweg waar de dames Vinckx een aantal kinderen onderbracht.
Dit is de herinnering van Trees Haenen die naast dit pand heeft gewoond. Destijds verkocht de buurvrouw van de familie Haenen haar woning en trok naar een bejaardentehuis. De dames Vinckx kochten het pand Heerlerweg 192 aan. Het pand zelf en de ruimte rondom het pand was naar toenmalig inzicht voldoende om uit te breiden. In dat pand woonde iets meer dan tien kinderen en verzorgend personeel.
Helaas bleek op dit pand een bouwverbod te liggen en was uitbreiding dus niet mogelijk. Hierdoor werd het pand weer afgestoten en verhuisden de kinderen en het personeel naar kasteel Haeren maar ook naar Vaals en naar een oud klooster in Hoogcruts.
De dames Vinckx woonden in Voerendaal, het dochtertje dat in het stukje hierboven "Toeti" wordt genoemd kan wel eens "Doppie Beckers" zijn geweest. Doppie Beckers noemde zich later Doppie Vinckx en bezocht de lagere school in Voerendaal, aldus Trees Haenen. Ook hield ze zich bezig met het verzorgen van kinderen.Foto's van Vinkennest Haeren en Vaals

Foto's: Myriam Muskens   

Op de trappen van kasteel Haeren in Voerendaal


Huize De Esch in Vaals


In het zonnetje vitamientjes opdoen


Directie (?) mogelijk beide dames Vinckx met hun broer


St. Nicolaasfeest Huize De Esch in Vaals