De groen gekleurde delen bleven gespaard,
de rode delen brandde tot de grond toe af.