Door: A.J. Toussaint, hoofdonderwijzer uit Terwinselen,   datum onbekend
De Joffer van Cortenbach

Als in sombere nachten de stormwind over de slapende dorpen raast en bulderend de koude regenvlagen door de duisternis voortjaagt, dan stijgt uit de vijver van kasteel Cortenbach in Voerendaal, die de 'Joffer' heet, de witte vrouw omhoog.

Zuchtend en weeklagend dwaalt zij, zoekend naar haar verwanten, rond op de plaats, waar eertijds het trotse kasteel Dammerscheid stond.

Uitgeput en gebroken van smart over het verloren geluk begeeft zij zich naar het kerkhof om troost te zoeken bij het graf van haar in 787 getrouwde en later omgekomen moeder, vrouwe Aldegonde van Cortenbach.

Hier knielt zij wenend neer, maar haar klachten gaan verloren in de storm, die huiveringwekkend langs de grafzerken giert.

Lange tijd vertoeft de ongelukkige jonkvrouwe op deze eenzame plaats, maar als zij daar ook geen vertroosting vindt, gaat zij naar het 'Freulehoes', dat naast de kerk staat en opgebouwd is uit de afbraak van haar ouderlijk slot.

Leunend tegen de kille muur smeekt zij vergeefs om uitkomst.
Bij het aanbreken van de dag moet zij weer terug naar Cortenbach, waar zij jammerend in de geheimzinnige diepten van de 'Joffer' wegzinkt.


Reageer
    Reactie van: Joep Smeets: 7-8-2014
    Beste Wim,
    de twee witte huizen die vroeger aan de zijkant of voorkant van de kerk stonden, daar was een huis de pastorie van. De huidige pastorie kerkplein 2 gebouwd in 1850 het herenhuis werd vroeger ook wel het Freuleshuis genoemd.

    Gr Joep.    ReageerLegendes en sagen

Ook Voerendaal heeft zijn legende zoals we hiernaast kunnen lezen. Duidelijk is dat dit verhaal is gebaseerd op de legende van Ridder Kuno. (zie: De legende van Ridder Kuno)

Hij huwde in 787 met Aldegonde de dochter van Keizer Karel de Grote. De dochter in de legende hiernaast zou dan Geertrui zijn geweest, maar dit komt dan weer niet overeen met de bewering dat zij abdis is geworden van het Stift van St. Odiliënberg. Wel is er weer een raakvlak met Cortenbach.
Willem, de zoon van Kuno huwde met Adelheid van Cortemich.

Het kasteel Dammerscheidt zal dan Kasteel Dämmerich zijn geweest. Dat kasteel kan een voorganger hebben gehad en dat zou dan weer De Borenburcht kunen zijn geweest.

Het "Freulehoes" dat opgebouwd zou zijn uit de afbraak van haar ouderlijk slot en naast de kerk staat, wat wordt hiermee bedoeld?
Zoals een lezer al opmerkte zou dit de pastorie moeten zijn.

Wie was nou die witte vrouw die uit de "Joffer" opsteeg?

Inmiddels weten we dat "Het Freuleshoes" zeer waarschijnlijk het pand Kerkplein 57 is. Hierin heeft de Freule Anna Maria barones Van Elmpt, laatste telg van het geslacht Van Elmpt-Dammerscheidt gewoond van 1791 tot aan haar dood op 7 januari 1809. Het huis zou zijn gebouwd met restanten van het oude kasteel Dammerscheidt.
Deze freule kan dus weer niet de witte vrouw uit de joffer zijn. Een mooi voorbeeld van een mengeling van een vroeg middeleeuws en laat 18e eeuws verhaal.

Volksverhalen en vertelseltjes, elk dorp heeft ze wel. Ze zijn samengesteld uit waarheden, beweringen en verzinsels.
Hoe dan ook ze behoren bij een dorp als Voerendaal net als de haan op de kerktoren.

De tekening hierboven: De 'witte dame' uit de Joffer van Voerendaal naar een impressie van Gertrude Fober.
Uit: H. Fober, Voeldesje Legenden