Door: Wim Reubsaet,  2 april 2019
Olie gevonden in Voerendaal

"Vlak bij station Voerendaal en slechts enkele meters van de spoorlijn Heerlen-Maastricht, verricht de Bataafse Petroleum Maatschappij sinds enige tijd proefboringen, waartoe een flinke boortoren is opgericht", aldus een artikel in het Limburgs Dagblad van 1 april 1949. Het artikel werd voorzien van diverse foto's die de lezer ervan moest overtuigen dat het om een serieuze vondst ging.
Enigszins geholpen door een boortoren die daar inderdaad (maar voor heel andere doeleinden) was geplaatst, en die diverse reizigers van Heerlen naar Maastricht en visa versa hadden kunnen zien.
"Woensdagmiddag spoot bij het aanzetten van een nieuwe boorpijp plotseling een dikke straal kostbare olie uit de boorinstallatie en overdekte het platform waarop de technici die het boorwerk verrichtten, werkten. Provisorisch wist men echter een slang aan de boorpijp te bevestigen en kon men de olie af laten vloeien naar het bassin van de verlaten Puttermolen" gaat het artikel verder.


Deze 1 aprilgrap, want dat was het, bleek zeer geslaagd. Zelfs de directeur van de Bataafse Petroleum Maatschappij trapte er in; hoe kon het gebeuren dat hij niet op de hoogte was van deze vondst en dit via de krant moest vernemen?!. Ook vele dagjesmensen trokken richting Voerendaal om getuigen te zijn van het eerste vat Voerendaalse olie dat op transport ging. De tankwagen zou om 12.00 uur ariveren om de eerste Voerendaalse olie te transporteren naar Rotterdam.

Lees het artikel over deze 1 april grap.


ReageerAprilgrap

Een 1 aprilgrap (ook wel aprilgrap of aprilvis genoemd) is een traditie waarbij mensen elkaar op 1 april voor de gek proberen te houden.
In Frankrijk spreekt men van poisson d'avril (Aprilvis). In Engelstalige landen wordt de dag April Fools' Day (April dwazendag) genoemd, en de Russen hebben het over Денъ  Дурака (Den Doeraka, dag van de dommerik). In sommige Vlaamse streken spreekt men over verzenderke(n)sdag, de dag waarop je iedereen tracht ergens heen te zenden om ze beet te nemen.

Zoals we hierboven kunnen lezen is een Aprilgrap niet iets typisch Nederlands. Ook in andere landen worden aprilgrappen gemaakt. De oorsprong van deze 1 aprilgrappen is moeilijk te achterhalen. Er zijn diverse verklaringen die geen van allen overtuigend zijn.
Zo wordt er o.a. verwezen naar de Franse wijziging van de Gregoriaanse kalender in opdracht van paus Gregorius de XIII in 1582. Deze verklaring is echter onwaarschijnlijk: de 1 aprilgrap wordt namelijk al eerder vermeld in een Franse bron uit 1508, dus ruim voor die tijd.

Zo denkt men in Nederland nog vaak dat de grappenmakerij begonnen is met de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572, zoals blijkt uit een bekend gezegde: Op 1 april verloor Alva zijn bril. Het feit dat ook buiten Nederland 1 aprilgrappen worden gemaakt, wordt daarbij over het hoofd gezien.

(bron: Wikipedia)