Door: Wim Reubsaet,   26 maart 2021.
Pyromaan of toch toeval?

In het verhaal van de limonadefabriek van Lei Moulen wordt gesproken over een brand die de fabriek in de as legde. Nader onderzoek levert echter veel meer bijzonderheden op dan in dat artikel worden vermeld.
De brand in de limonadefabriek was onderdeel van een veel grotere brand.


Door: John Habets,   1 augustus 2019.
Retersbeek

Ik ben in 1948 in Retersbeek geboren. Hier heb ik helaas maar kort gewoond; alleen de eerste negen jaar van m'n leven om precies te zijn. Ik zeg "helaas", omdat ik nog altijd goede herinneringen heb aan mijn geboorteplek en vroege jeugd.


Door: Wim Reubsaet,   2 april 2019.
Olie gevonden in Voerendaal

"Vlak bij station Voerendaal en slechts enkele meters van de spoorlijn Heerlen-Maastricht, verricht de Bataafse Petroleum Maatschappij sinds enige tijd proefboringen...
Een opzien barend artikel uit 1949.


Door: Wim Reubsaet,   11 december 2017.
Kerstmis vijftiger jaren

Als ik dit verhaaltje schrijf is het binnenkort alweer Kerstmis. Enkele herinneringen die ik persoonlijk aan Kerstmis heb in ons dorp, wil ik hier graag delen. Niet omdat ze zo bijzonder zijn, maar het laat zien hoe wij in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw Kerstmis beleefden.


Door: Ben Janssen,   11 november 2017.
Carnaval 1960

Er was eens....Zo begint elk sprookje, maar ook dit verhaal over prins Reinhardt. Hoewel de naam anders doet vermoeden geen sprookjesprins maar eerder een echte Carnavalsprins.
Dit verhaal gaat terug in de tijd, nog voor carnnavalsvereniging De Naate op 2 februari 1964 werd opgericht.


Door: Wim Reubsaet,   18 augustus 2017.
Het freuleshoes

In 1789 werd aan de Dorpsstraat, het huidige Kerkplein, gestart met de bouw van een huis dat later bekend zal staan onder de namen Het Freuleshoes, het juffertjeshuis en de kazerne.
De huidige toestand verhult veel van de grandeur die dit huis in het begin van de 19e eeuw moet hebben gehad. Toch zien we aan de grootte van dit gebouw dat dit niet zomaar een woonhuis was. Hoewel groot genoeg voor een flink gezin of zelfs twee gezinnen was het bestemd voor een alleenstaande dame en haar personeel.
De dame in kwestie is Anna Maria barones van Elmpt, de laatste Voerendaalse nazaat van het adelijke geslacht Van Elmpt. Door haar ongehuwde status werd ze aangesproken met freule.


Door: Frans Gerards (eerste deel) en Wim Reubsaet,   10 mei 2017.
Een bijzondere begraafplaats

Op het landgoed Haeren dat in 1770 werd aangekocht door Willem Hendrik van Panhuys, ligt op een door een ringsloot omgeven eiland een grafkelder.
Kort na het overlijden van zijn echtgenote Angela Cornelia Orizandt op 23 januari 1806 en ongeveer anderhalf jaar voor zijn eigen dood op 23 januari 1808, liet Willem Hendrik van Panhuys op een perceel van 17 are groot een grafkelder bouwen.


door: Wim Reubsaet, informatie en foto's van Ben Janssen.,   4 april 2017.
Modevakschool Voerendaal

Ja het is echt waar, Voerendaal had een modevakschool. Vele dames van Voerendaal hebben les gehad van Antonia Buijink.
Antonia was coupeuse van haar vak en had een bescheiden schooltje waar ze les gaf in patroontekenen, knippen, naaien en alle andere technieken die men nodig had om een mooi resultaat te bereiken.


Uit het Limburgs Dagblad van 9 maart 1950
Bewerkt door: Wim Reubsaet,   10 maart 2017.

Als de drank is in de man, dan is de wijsheid in de kan.

In Voerendaal was de jaarmarkt rond de 10e augustus, het naamsfeest van St. Laurentius de patroonheilige van Voerendaal.
We schrijven 11 augustus 1765 als er in Voerendaal een kermis is met alle atracties van die tijd: Waarzeggers, kwakzalvers, vreemde dieren, dansende beer, vrouw met baard, liliputters of juist extreem lange mensen, maar ook handel van allerlei spullen en vee en natuurlijk lekkere hapjes.
De herbergen in die tijd deden ook goede zaken.


Door: Paul Vondenhoff,   26 januari 2017.
Hoe donker het was

Kent u de term "lichtvervuiling" ? Waarom "vervuiling"? We houden toch van licht en verlichting.
Mijn vader zou dit woord nooit gebruiken. Er was immers niet de overvloed aan verlichting van tegenwoordig. In die nacht, waarin de volgende gebeurtenis zich afspeelde, heeft hij vast verlangd naar een straaltje licht.


Door: Mathieu Clemens  †,   1 augustus 2016.
Mijn moeder

Haar naam was Maria Elisabeth Hüren, geboren in 1892 in Maasbracht, van Duitse ouders, zij had nog een zus en drie broers. Haar ouders, dus mijn grootouders, hadden een schip en voeren in hun jonge jaren op de Rijn. Later zijn ze gaan wonen in Rheydt, Möndchengladbach waar ze in de paardenhandel verzeilden.


Door: Wim Reubsaet,   7 februari 2016.
Noodlot in Voerendaal

U kent ze wel die artikeltjes in de krant van noodlottige ongevallen in het verkeer of in huis, een brand, een moord. Soms trekken we de wenkbrauwen op en gaan vlug naar het volgende artikel.
Het wekt pas je interesse als het dichtbij komt.


Door: Wim Reubsaet en Pierre Schreijen,   28 december 2015.
Het Patronaat

Het Sint Laurentiushuis beter bekend als "Het Patronaat", was de cultuurtempel van het voerendaal van de twintigste eeuw.
Het werd gebouwd rond 1918 en was geheel opgetrokken met Kunradersteen. Het Patronaat bestond uit een grote zaal met aan de zuidkant een verhoogd podium met aan beide zijde kleedruimtes.


Door: Wim Reubsaet,   27 november 2015.
De Boag

De Boag, voor de oudere (oud)-inwoners van Voerendaal een begrip. Een klein onderdeel van de architectuur van Jan Stuyt vanuit de Tuinstad gedachte. Tegenwoordig is hier niets meer van terug te vinden.


Door: Wim Reubsaet,   13 september 2015.
Het Vinkennest

Na de 2e wereldoorlog was er in kasteel Haeren een opvang voor weeskinderen. De gezusters Hendrika Maria en Theodora Regina Vinckx trokken zich het lot aan van de oorlogswezen en zagen in het in september 1944 verlaten deel van kasteel Haeren een geschikte locatie om deze kinderen op te vangen.

Door: Pierre Schrijen,   6 september 2015.
Een hulpvaardige jongen

Als jongetje van een jaar of 8 kreeg ik van een lompenhandelaar, dat was een man met paard en karretje, een papieren vlieger omdat ik hem enkele lompen had gebracht. In de wei van boer Lipperts probeerde ik die vlieger in elkaar te zetten. Omdat het in elkaar zetten van die vlieger niet goed lukte kreeg ik hulp van Jaap Hartman,

Door: Wim Reubsaet,   10 augustus 2015.
Tante Post in Voerendaal

Uit overlevering weten we dat het oudst bekende postkantoor was gevestigd in de villa van burgemeester Dautzenberg, daar waar nu de parkeerplaats is voor het mortuarium. Ook weten we dat hij destijds werd bijgestaan door drie postbodes.


Door: Mathieu Clemens  †,   29 juli 2015.
Het toneel in de vroege jaren

Ik kan me herinneren in de dertiger jaren, dat thuis veel werd geluisterd naar hoorspelen op de radio en vergeleek dat een beetje met het toneel. Je hoorde in een hoorspel de wind gieren of de regen tegen een raam of iemand over een grindpad lopen, zo ook bliksem en donder. Ik vroeg me altijd af hoe ze die geluiden maakten.
Wij hadden destijds en hebben nu nog altijd, een toneelvereniging in Voerendaal, genaamd St. Laurentius waarvan ik lange tijd lid ben geweest.


Door: Mathieu Clemens  †,   22 juni 2015.
Schoolvakanties en zuumere

Schoolvakanties in mijn tijd, 1934... 1941, je keek er altijd naar uit. Zeker de lange zomervakantie in augustus. De vakanties waren toen heel anders dan nu, er was geen kerstvakantie of vakantie rond carnaval in het voorjaar, geen HePi- of herfstvakanties.


Door: Frans Gerards,   18 juni 2015.
Bedreiging van het wettig gezag

Het echtpaar Hendrik Vernaus en Ida Moulen, waren omstreeks 1740 pachter op de hoeve Lindelauf. Het was een roerige tijd in Limburg, bendes die de buurt onveilig maakten en die later bekend werden als Bokkenrijders. In die tijd kwam het echtpaar in aanvaring met de hoog-drossaard van het Land van Valkenburg, de baron van Bentinq.


Door: Wim Reubsaet,   29 maart 2015.
Bokkenrijders in Voerendaal

"Wij Limburgers" kennen ze wel, de verhalen van de roemruchte Bokkenrijders die in de 18e eeuw het Limburgse land onveilig maakte.
Vele boeken zijn er geschreven over deze boevenbende die zich op vliegende bokken verplaatsten.


Door: Mathieu Clemens  †,   29 maart 2015.
Melkfabriekje in Kunrade

Het melkfabriekje was gelegen aan de Heerlerweg op huisnummer 14, links naast de garage en rijwielhandel van Frans Cordewener.
Later werd in dat huis de kapperszaak van de de familie Bisschops gevestigd. Het pand staat er nog steeds


Door: Paul Disco,   12 maart 2015.
Molenbeekstraat zoals het toen was

"Je leven is niet wat er echt gebeurd is , maar wat je herinnert en hoe je het herinnert."
Gabriel Garcia Marquez.


Mijn herinneringen zijn een mengeling van persoonlijke belevenissen en verhalen van mijn ouders, familie en vrienden.De bovenstaande detailgetrouwe aquarel is vervaardigd op 25 Maart 1950 door J. Pastoor.
J. Pastoor was een medewerker van mijn Pa in "het centrale archief en lichtdrukkerij" van de Staatsmijnen. Op 1 April 1950 was mijn Pa, Hein Disco 25 Jaar bij de staatsmijnen en kreeg hij van de afdeling een oorkonde waarvan dit schilderijtje deel uitmaakte.


Door: Wim Reubsaet,   datum 27 februari 2015.
Vliegshow in Voerendaal

Van zondag 8 oktober tot en met zondag 15 oktober 1933 werd er op het plateau van Voerendaal een heuse vliegshow gehouden. Het was een promotiestunt van onze toenmalige burgemeester Jo Dautzenberg die vond dat het beoogde vliegveld voor Zuid-Limburg in Voerendaal moest komen.
Grofweg waren er drie gebieden die in aanmerking kwamen. Het ging met name om de grote van het terrein, maar ook om de al bestaande infrastructuur en niet onbelangrijk, een veilige aanvliegroute. Burgemeester Dautzenberg kreeg het voor elkaar om ter promotie een echte vliegshow te organiseren.


Door: Mathieu Clemens  †,   datum 11 januari 2015.
Een vliegtuig kwam neer !!

In de oorlogsjaren hoorde je wel vaker dat er hier of daar een vliegtuig was neergestort, aangeschoten door afweergeschut en brandend zag je ze dan omlaag komen, waarbij je vaak dacht dat ze heel dichtbij waren neergekomen. Toch was dat vaak gezichtsbedrog en hoorde je later dat het toch nog ver weg was. Ik heb eens een keer gedacht dat er een was neergekomen even voorbij de Kampstraat in de richting Ransdaal, zo groot zagen we hem brandend boven de wolken, een grote lichtgloed, Later bleek dat hij zo'n zes kilometer verder op in de tuinen van kasteel Chaloen in Valkenburg was neergestort.


Door: Wim Reubsaet,   datum 5 november 2014.
Gouden bruiloft.

Voerendaal - Wanneer men de beide oudjes die op Woensdag 13 nov. a.s. hun gouden bruiloft hopen te vieren moet gaan opzoeken, zal men hen niet vinden in een dichtbevolkte dorpsstraat maar men moet daarvoor heelemaal buiten de bebouwde kom van Voerendaal het veld in. Langs het mooie kasteel Puth aan het einde van de eikenlaan ligt het huisje van Hendrik Moonen en Maria Kleynen de beide oudjes, waarover wij hierboven reeds spraken.


Door: Wim Reubsaet,   datum 25 september 2014.
De limonadefabriek van Leo Moulen.

Iedere (oud)Voerendaler heeft wel eens van hem gehoord, Jan Jozef Leonard Moulen oftewel Leo Moulen. Een boerenzoon met een zakelijk instinct.
Leo werd op 4 oktober 1882 te Voerendaal geboren als zoon van Lambertus Moulen en Maria Josepha Haambeukers. Hij kwam uit een groot gezin wat in die tijd niet ongewoon was. Zijn vader was een problematische man, hij kon niet van de fles afblijven en daarnaast had hij ook nog een gok-probleem. Het had niet veel gescheeld of Lambertus had zijn zoon Leo verkocht om zijn schuldenaren te kunnen betalen. (bron: Jacqueline Moulen)
in 1907, Leo is dan 24 jaar oud, start hij met het maken van limonade en brengt dit aan de man.


Door: Bert Smeets,   datum 4 september 2014.
De barre winter van 1963 en de zomer daarna.

Iedereen boven een bepaalde leeftijd kent de barre Nederlandse winter van 1963. In november 1962 begon het al: temperaturen onder nul en sneeuwstormen. Maar vanaf Kerstmis 1962 was het pas goed raak: een vrijwel onafgebroken periode van streng vriezen, met de nodige sneeuw, tot halverwege maart 1963. De Elfstedentocht, in januari 1963, op de Philips zwartwit-TV met maar liefst vier zenders: d'r Hollender, d'r Pruus, d'r Belsj Vlaams en d'r Belsj Frans. Bij de start was het 18 graden onder nul en waaide er een sneeuwstorm.


Door: Mathieu Clemens  †, (Geb. 1928),   datum 22 augustus 2014.
Mijn jeugd in de Pontstraat.

In het dorp, Voerendaal, waar ik ben opgegroeid, in het uiterste zuiden van Zuid Limburg, woonden heel veel mijnwerkers, maar ook nogal wat boeren. In de straat waar wij woonden, de Pontstraat, was een nogal levendige bedrijvigheid.

Naast ons huis stond een hele grote gesloten schuur van de familie Van Loo met een boogpoort in het midden. Achter die poort stonden landbouwmachines en een platte oogstkar waarmee in augustus het koren van het veld werd gehaald. In september/oktober kwam dan de boer met zijn knechten en werd met de dorsvlegels de aren ontdaan van hun vruchten. Het was altijd een bijzonder gezicht en vooral erg veel stof, maar ook het geluid van de vier dorsvlegels ging precies op maat. Het klonk als moderne muziek, klop-klop-klop-klop, klop-klop-klop-klop, en dat uren aan een stuk door.


Door: Mathieu Clemens  †, (Geb. 1928),   datum 17 augustus 2014.
De straat waar ik geboren ben.

In vergelijk met nu was de straat waarin ik ben opgegroeid en als kind zijnde woonde en speelde heel anders. De gemeenschap was veel socialer en op elkaar aangewezen. Er woonden veel mijnwerkers, maar ook veel boeren. Iedereen kende iedereen en men hielp onderling elkaar in goede en slechte tijden en met van alles.

Onze straat lag aan de buitenrand van een vrij grote gemeente met de Romeinse naam Furenthela wat later is vertaald in Voerendaal. Een gemeente met nog geen 3000 inwoners waaronder veel mijnwerkers en hele grote en kleine boerenbedrijven, alles verscholen in het prachtige Heuvelland van Zuid Limburg. Ook waren er een paar kleine bedrijven waar kalk gebrand werd van mergel en kalksteen die hier in de grond zit. Dit was voor de landbouw enz. De streek hier noemen ze ook wel het Mergelland en bij veel toeristen is de Mergellandroute wel bekend.


Uit: 50 kruisen 50 verhalen van Chris Willems.    Website van Chris Willems.
D'r schoene Christus va Kunder

Ver voor de negende eeuw stond er in Kunrade in de Kunderberg een klooster dat door Benedictijnen bewoond werd (zie ook het verhaal van ridder Kuno).
Het waren de Noormannen die in die tijd onze contreien onveilig maakten. Zij hielden rooftochten, moordden en plunderden. Zo ook in het jaar 881. Het was kerstnacht toen zij het klooster in de Kunderberg van de Benedictijnen leeg roofden, plat brandden en de paters en broeders vermoordden.
Broeder Odgar ontsprong de slachtpartij omdat hij niet aanwezig was in het klooster.


Door: A.J. Toussaint, hoofdonderwijzer uit Terwinselen,   datum onbekend.
De Joffer van Cortenbach

Als in sombere nachten de stormwind over de slapende dorpen raast en bulderend de koude regenvlagen door de duisternis voortjaagt, dan stijgt uit de vijver van kasteel Cortenbach in Voerendaal, die de 'Joffer' heet, de witte vrouw omhoog.


Door: Wim Reubsaet,  24 juni 2014
Avontuur op Cortenbach

Aan hoeve Cortenbach heb ik meerdere fijne maar ook spannende herinneringen.
In de hoeve zat destijds (en nu nog steeds) boer Crijns. Het boerenbedrijf was in de vijftiger jaren van de vorige eeuw nog niet zo modern als tegenwoordig. Veel moest er ook met de hand worden gedaan. Als het oogsttijd was dan vonden veel inwoners van Voerendaal werk bij de boer.


Door: Hub Fober, samengevat en bewerkt door: Wim Reubsaet,  24 juni 2014
De legende van Ridder Kuno

Ooit lag er te Ubachsberg een trots kasteel, de Minnegaardsborg. Dit kasteel was gebouwd door Minnegardis. Minnegardis had een zoon genaamd Kuno die in Aken aan het hof van Frankische Koning Karel (Karel de Grote) de priesteropleiding volgde. De oom van Kuno, Wijnand van Borenburcht, had hem daartoe aanbevolen bij de koning.


Door: Wim Reubsaet,  29 mei 2014
Kring Hoensbroek

Je zag het al meteen, als je 's morgens het schoolplein op liep. Daar stond ie weer, de bus!
De bus waar naar mijn idee elke leerling een hekel aan had. Er was geen ontkomen aan, iedereen kwam aan de beurt, of je wilde of niet.
Met angst en beven ging je de klas in. Wordt het vandaag, misschien morgen of overmorgen, het was onafwenbaar.
Door: Wim Reubsaet,  25 mei 2014
Vlaaien bakken

In de eerste helft van de vorige eeuw was het heel gebruikelijk dat er bij feestelijke gelegenheden veel vlaaien werden gebakken.
De huisvrouwen deden dat vaak samen: Oma, tante, moeder en buurvrouw, samen vlaaien bakken onder het motto "vele handen maken licht werk" en het was nog gezellig ook.
Door: Peter Heiligers,  25 mei 2014
Huisje Bouwen

Eindelijk.. vakantietijd pfffff. Eindelijk verlost van 'der Miel ' onze meester van de 5e klas schooljaar 1966 - 1967, Ik had dat schooljaar zo goed afgelegd (vooral het Kerkbezoek), dat ik nog eens op herhaling mocht.
Voor ons was een vakantiereis naar de zon niet weggelegd, dus zochten we ons vertier in de buurt rondom Kasteel Haren.
Door: Peter Heiligers,  1 mei 2014
Het kalkrijke land

Ten zuiden van Welten, aan de Daelsweg richting Ubachsberg ligt Hoeve de Dael, gelegen aan de Putberg die overgaat in de Keverberg. Aan de andere kant begint het plateau van de Kunderberg. Dit is een streek met een eeuwenoude geschiedenis. Het waren de Romeinen die hier al in het begin van onze jaartelling mergelblokken (Kunradersteen) uit de hellingen kapten om er hun huizen van te bouwen.
Door: Peter Heiligers,  9 oktober 2012
Het Voerendaal van vroeger

Net als Heerlen heeft ook Voerendaal zijn historisch verhaal, een verhaal waar veel mensen zichzelf in herkennen maar ook dingen in herkennen die eigenlijk regionaal gelijk zijn zoals die venters als bakker, slager, melkboer, loemeleboer en scharesliep en ga zo maar door.
Door: Wim Reubsaet,  11 januari 2014
Mijn vroegste herinneringen

Het Voerendaal uit mijn jeugd, de vroegste herinneringen die ik aan mijn dorp heb. De Panhuisstraat met het zwarte pad aan de achterkant van de Panhuisstraat maar ook van het Laurentiusplein. Al het verkeer, dat wil zeggen voetgangers, fietsers en bromfietsers gingen over dit met mijnsteen verharde zwarte pad. Het pad begon aan de achterzijde bij Kapper Maessen die op Laurentiusplein 2 zijn zaak had en eindigde op de Tenelenweg. Via dit pad kon ik, naar mijn opa en oma die aan het Laurentiusplein woonde maar ook naar mijn oom en tante die ook in de Panhuisstraat woonde.
Door: Wim Reubsaet,  22 januari 2014
Frans Buijink

Frans was een dorpsfiguur in Voerendaal zoals elk dorp er wel een heeft. Een door en door goede man met een verstandelijke beperking zoals we dat tegenwoordig noemen. Hij had een apart loopje, alsof hij constant voorover dreigde te vallen en alleen daardoor viel hij al op. Steevast door het dorp sjokken om boodschappen te doen voor zijn familie en kennissen.
Zijn ietwat hoge en schelle stem deed on-limburgs aan. Een van de kleine zinnen die Frans regelmatig sprak was; "Nee, nee, mag niet". waarbij vooral het woordje "mag" werd uitgesproken met een "Hollandse" G.
Pyromaan of toch toeval?
I gen Tesch
Heerlerweg 103

Retersbeek

Olie gevonden in Voerendaal


Kerstmis vijftiger jaren

Carnaval 1960, Er was eens...Het freuleshoes.


Het freuleshoes
Kerkplein 57
Voerendaal

Een bijzondere begraafplaats.


Grafkelder Haeren
Modevakschool in Voerendaal.


Antonia Buijink
Als de drank is in de man,
    dan is de wijsheid in de kan.


Herberg en Panhuis
I gen Dreck

Hoe donker het was


Vader Vondenhoff
verdwaald


Mijn moeder
Maria Elisabeth Hüren


Het noodlotEen krantenartikeltje
uit 1963
Het PatronaatDe Boag


Het Vinkennest


Een hulpvaardige jongen


Tante Post in VoerendaalDe postbodes en hun chef
ca. 1920
Het toneel in de vroege jaren

Het prille begin van
Toneelvereniging St. Laurentius
Schoolvakanties en zuumeren


Bedreiging van het wettig gezag

Hoeve Lindelauf
Bokkenrijders in Voerendaal

Melkfabriekje in KunradeMolenbeekstraat zoals het toen was
Een zeldzame foto van de achterzijde van de boerderij van Lipperts. Rechts loopt de spoorlijn Heerlen-Maastricht.

Vliegshow in Voerendaal


Een vliegtuig kwam neer !!Het Kompas
uit het vliegtuig
Gouden bruiloftEchtpaar Moonen-Kleynen
De limonadefabriek van Leo Moulen

Noca-Nola, Alcoholfreies Frucht-Getränk...De barre winter van 1963
    en de zomer daarnaStarten van de auto... duwen!.


Mijn jeugd in de PontstraatDorsen van de korenhalmen, een ritmische bezigheid.
De straat waar ik geboren benHet Kunderkruis in Kunrade.
Op de hoek van de
Pontstraat en de HeerlerwegD'r schoene Christus va KunderDe door een Franse soldaat
zwaargehavende corpus.
De Joffer van CortenbachTekening:
Gertrude Fober

Avontuur op CortenbachRidder KunoKring Hoensbroek


Vlaaien Bakken


Huisje bouwenHet kalkrijke land
Het Voerendaal van vroeger


Mijn vroegste herinneringen
Frans Buijink