Puthermolen


Voerendaal kende in het verleden veel molens. De meest bekende molen is de molen in Ubachsberg een "echte" molen met wieken. Maar er waren ook enkele molens die elektrisch werden aangedreven zoals de molen op de hoek Bergseweg/Kunderkampstraat. Vroeger stond er nog een watermolen op de plek waar nu de achtertuin is van Dijkstraat nrs 3 t/m 7, de molen van Lipperts, die naast het malen van graan zich ook bezig hield met verkoop van zaad voor kippen, duiven, zangvogels en ander pluimvee. Ook de molen van Lipperts werd vaak elektrisch aangedreven omdat de waterstroom met name in de zomermaanden te gering was om de molen in beweging te krijgen.
De meest tot de verbeelding sprekende molen was de Puthermolen, een watermolen die aangedreven werd door water dat uit een buffer kwam, de zogenaamde molenvijver. Een vergelijkbare (werkende) watermolen zien we ook in Landgraaf bij kasteel Strijthagen. De Puthermolen was een onderdeel van het complex van kasteel Puth. Naast het kasteel, de 17e eeuwse woning, en de kasteelhoeve was er dus ook een watermolen. De molen werd door de grafelijke familie Zu Stolberg-Stolberg die op het kasteel woonde, verpacht aan de molenaar.
Van 1906 tot 1941 was Jac Klinkenberg (zie foto) de molenaar van de Puthermolen.

Tot eind zestig, begin zeventiger jaren van de vorige eeuw waren de restanten van molen nog zichtbaar boven de bomenkruinen van het bos dat daar na het verlaten van de molen is ontstaan.
Op het terrein ligt nog een vijver maar dat is niet de molenvijver.
Een stukje Voerendaalse historie dat is verdwenen, een voorbeeld hoe het niet moet. Er ligt een wandelpad langs de Hoensbeek. Het terrein waar de molen ooit stond is bosachtig en moeilijk begaanbaar.


Als een troosteloos monument staat dit deel van de hardstenen schutsluis nog fier rechtop tussen de struiken. Aan zijn voet het andere deel in een greppel met daarin talloze met mosbegroeide veldbrandstenen en mergel. De molen werd niet gesloopt, maar gerooft. Iedereen die bouwmateriaal kon gebruiken wist de molen te vinden totdat er niets meer van over was.

Op een moeilijk begaanbaar terrein liggen daar de overblijfselen van wat eens een watermolen was.


De situatie rond de Puthermolen volgens een kaart uit 1842,
"Verkend en in het net getekend door J.A. Bester 1e Luitenant bij den Generale Staf".

Foto's


De troosteloze rune van de Puthermolen tussen de boomkruinen.


Met paard en wagen werden de zakken meel afgevoerd.


De molen achter de knotwilgen die langs de molenvijver staan


Vier jongemannen, links Frans Klinkenberg, zoon van de molenaar.