Willem Sieben
partner van Maria Hubertina Bosch *)
(ouders van oud burgemeester Sieben) *) op het bidprentje staat Maria Elisabeth Bosch.
Volgens genealogische gegevens zijn de juiste voornamen Maria Hubertina.