Maria Josepha Donners
partner van Jan Pieter Lafaire