Maria Jozefa Hubertina Doutzenberg
partner van Nicolaas Jozef Franssen