Harrij Duijf
Partner van Bertien Ubaghs
Levensgezel van Jitty Roelevink
(Oud politieagent van de Rijkspolitie te Voerendaal)