Hubertus Jozef Broers,
partner van Maria Catharina Hubertina Engelen