Maria Petronella Beckers,
partner van Frans Rouwette.