Wilhelmina Theresia Agterberg
Partner van Jan Severens