Schilderij van de smidse en de kerk van Voerendaal
Dit schilderij is gemaakt door Jan (Sjeng) Severens van de behang en verfwinkel Severens. Het schilderij is geschilderd aan
de hand van een oude foto. Op het schilderij zien we links de smederij van Smeets er tegenover, links voor de brug over de Dammerscheidbeek,
het pad naar "I gen Speckheuer". In het centrum van het plaatje staat de Laurentiuskerk van voor 1917. Rechts daarvan zien we
het huis "Op gen trepkes", het voormalige woonhuis en schooltje van Cornelis Swildens. Tussen de kerk en het huis "Op gen trepkes"
zien we nog een deel van het "Freuleshoes". De vijver rechts is geen verzinsel van de schilder. Volgens oude kadasterkaarten uit 1811,
lagen vooraan in de tuin van de pastorie twee vijvers. Het schilderij is thans in bezit van Heemkunde Voerendaal.