Schilderij van huurkazerne Minghof
Een voorstelling van de achterzijde van de "huurkazerne" aan de Minghof van de hand van Brouns.
Dit gebouw stond op de oude fundering van huis Cunraedt en is gebouwd door Sybille Heuts, de weduwe van Michiel Meys.
Zij had huis Cunraedt in 1760 gekocht van; 'Johan Wilhelm Vrijheere van Bourdscheijd Dom Heere tot Munster
Heere van Merodtgen Pattern'
. Ze liet de restanten slopen en bouwde een nieuw onderkomen. Van dit gebouw zijn nog
oude foto's uit de vijftiger en zestiger jaren. Het schilderij is in het bezit van Piet Smeets, een van de voormalige bewoners.
Het gebouw deed dienst als tijdelijke woning voor meerdere gezinnen.