Schilderij Paus Leo IX

In de doopkapel van de Laurentiuskerk hangt dit schilderij, voorstellende paus Leo IX
Het werd geschilderd in 1954 door C. Pluymaekers.

Bruno van Eigesheim Dagsburg zegende als paus Leo IX in augustus 1049 de Laurentiuskerk in. Deze gebeurtenis staat beschreven in documenten uit 1065 van Udo van Toul, de toenmalige bisschop van Toul en landheer van Herle, waar Voerendaal destijds deel van uitmaakte.

De afbeelding laat een figuur zien voorstellende Leo IX. Links naast hem in het venster zien we de kerk van Voerendaal.