Schilderij van het Huis Cunraedt
Hoewel het is gesigneerd, is de schilder onbekend. mogelijk is dit een schilderij van Jan (Sjeng) Severens
Een voorstelling van het Kunderhoes zoals het rond 1600 heeft uitgezien.
Op het schilderij zien we Het kasteel met voorhoeve, grachten en landerijen.
Het is een vrije interpretatie die enigzins overeenkomt met de oude kadasterkaart van 1811.
Op de voorgrond de voorhoeve, de huifkar komt uit de richting van de huidige Grachtstraat.
Waar het schilderij zich thans bevindt is niet bekend.