Schilderij van Kasteel Cortenbach
Een romantische voorstelling van kasteel Cortenbach met hoeve en gracht. De schilder is niet bekend.
Rechts zien we de ui-vormige spits van de poorttoren van de hoeve, links zien we het 17e eeuwse woonhuis.
Rechts naast het huis zien we een gebouwtje dat er nu niet meer is. De twee middeleeuwse torens zijn de
overblijselen van de vroegere verdedigbare burcht van Cortenbach.
Waar het schilderij zich thans bevindt is niet bekend.