Voerendaal VerteltRetersbeek

Ik ben in 1948 in Retersbeek geboren. Hier heb ik helaas maar kort gewoond; alleen de eerste negen jaar van m'n leven om precies te zijn. Ik zeg "helaas", omdat ik nog altijd goede herinneringen heb aan mijn geboorteplek en vroege jeugd.

Lees hier het verhaal John Habets over Retersbeek


Olie gevonden in Voerendaal

"Vlak bij station Voerendaal en slechts enkele meters van de spoorlijn Heerlen-Maastricht,
verricht de Bataafse Petroleum Maatschappij sinds enige tijd proefboringen...
Een opzien barend artikel uit 1949.

Lees hier het verhaal en Lees het krantenartikel
Kerstmis vijftiger jaren


Hoe was dat ook alweer, het kerstfeest in de vijftiger jaren van de vorige eeuw?
Wim Reubsaet vertelt uit zijn persoonlijke herinneringen als zes jarige kleuter in Voerendaal.

Lees hier zijn verhaal en laat uw reactie achter


Carnaval 1960, Er was eens...

Ben Janssen vertelt over het carnaval van 1960 met de toenmalige carnavalsvereniging de Weerwuif, over Prins Reinhardt 1 en de zus van Ben Janssen de bloemenprinses Thea Janssen.

Klik hier en haal ook herinneringen op over carnaval in VoerendaalHet freuleshoes

Een verhaal over de freule Anna Maria Barones van Elmpt, haar familie en haar woonhuis uit 1789 dat nog steeds in Voerendaal staat.
Een samenvatting gebaseerd op het boekwerk "Dammerscheidt, over de neergang van een kasteel en de lotgevallen van zijn bewoners, door Frans Gerards"

Klik hier en beleef een stukje Voerendaalse geschiedenis.

Hoe zit dat nu met die grafkelder in het Haerenbos?

Frans Gerards vertelt over het ontstaan van de kelder en Wim Reubsaet vertelt over de huidige stand van zaken met betrekking tot dit "monument".
Hoe de heemkundevereniging Heemkunde Voerendaal hierin staat en de visie op de toekomst. Misschien krijgt deze grafkelder ooit een monumentale status.

Klik hier en lees het verhaal.
Nieuwe rubriek op Voerendaal Vertelt

Het onderdeel schoolfotos is een succes. Inmiddels zijn er 82 schoolfoto's geplaatst waarvan vele met namen van de personen die op de foto staan.
Inmiddels is Voerendaal Vertelt begonnen met het plaatsen van groepsfoto's. Foto's van groepen Voerendalers buiten het schoolsysteem.
Inmiddels staan hier zes foto's en er komen er in de toekomst zeker meer bij.

Het werkt hetzelfde als bij schoolfoto's. Als u met de muiscursor op een gezichtje gaat staan dan ziet u het nummer en de naam van de betrokken persoon. Staat er geen naam maar een vraagteken en weet u de naam dan mag u dat met bijbehorend nummer mailen aan de redactie van Voerendaal Vertelt.
Heeft u zelf interessante groepsfoto's dan mag u die ook mailen. Heeft u ze niet digitaal en kunt u ze zelf niet inscannen dan doe ik dat graag voor u. Stuur een mailtje en ik neem contact met u op voor een afspraak.
Nederlandse vereniging van Huisvrouwen

Ook Voerendaal had een afdeling van de nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen. Op de foto rechts uit de zestiger jaren, ziet u de leden van deze afdeling op bezoek bij de Fokkerfabrieken bij Schiphol. Klik op de foto voor een groter formaat.
Kent u mensen die hierop staan bij naam? Dan mag u de naam met bijbehorend nummer mailen naar de redactie van Voerendaal Vertelt.

Foto beschikbaar gesteld door Ben Janssen

Archeologisch onderzoek

In de zomer van 2015 heeft er in het centrum van Voerendaal tegenover de St. Laurentiuskerk archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De fundering van vroegere bebouwing werd blootgelegd. Ook hier bleek dat mergelsteen de basis was van vroegere bebouwing. Alles is nu in kaart gebracht en goed gedocumenteerd, de resten zijn inmiddels opgeruimd en op het terrein is men gestart met de bouw van een nieuwe supermarkt, waarbij het oude pand Datzenberg wordt betrokken.

Tot nog toe zijn er delen van een hardstenen grafkruis gevonden met inscriptie, een aardewerk drinkbeker en een kammetje.
Op een oude foto zien we rechts naast de dorpsschool een gebouw staan dat in de eerste helft van de twintigste eeuw plaats heeft moeten maken voor de bebouwing die recentelijk is gesloopt, precies op de plaats waar nu het onderzoek plaats vindt. Het is dus goed mogelijk dat de mergelstenen resten van het gebouw op de oude foto zijn.

(klik op de foto voor een vergroting)
Meer foto's: Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5De historie van Voerendaal in een notedop

Voerendaal heeft ondanks zijn jonge karakter een lange geschiedenis die teruggaat naar de 11e eeuw; het eerste geschrift waarin Voerendaal genoemd wordt, is voor zover bekend een oorkonde van 20 juni 1065. In deze oorkonde staat een vermelding van de inwijding van de Sint-Laurentiuskerk door Paus Leo IX, die op 10 augustus 1049 zou hebben plaatsgevonden. De Sint-Laurentiuskerk bij het centrum is de enige door een paus ingewijde kerk van Nederland. Oudere documenten ontbreken, maar historici vermoeden dat het dorp nog vele eeuwen ouder moet zijn. Nabij de monumentale hoeve Ten Hove zijn vondsten gedaan van de resten van een Romeinse villa, de Villa Rustica Voerendaal-Ten Hove. Door Kunrade liep een oude Romeinse weg, die de moderne naam Via Belgica heeft gekregen, waarvan nog resten zijn gevonden bij het ontwikkelen van het handelsterrein Lindelaufgewande. Ook op het plateau van Ubachsberg nabij de Kruishoeve zijn resten gevonden van een Romeinse Villa.

Voerendaal was gedurende delen van de 11de eeuw en de 12de eeuw tot onbekende datum, het centrum van het geloof binnen een uitgestrekt deel van de streek. Onder andere Kunrade, Ubachsberg en zelfs Heerlen, Welten en Nieuwenhagen behoorden destijds tot de parochie van Voerendaal. In Heerlen werd al gauw een nieuwe kerk gebouwd en de Sint-Pancratiusparochie gevormd, de andere dorpen volgden pas vele eeuwen later. Op bestuurlijk gebied behoren Ubachsberg, Colmont, Kunrade en Winthagen al van oudsher tot Voerendaal en dat is ongewijzigd gebleven. Ten Esschen is bij de gemeentelijke herindeling van 1982 overgedragen aan de gemeente Heerlen.

De naam Voerendaal slaat waarschijnlijk op "dal aan de Voer". De Voer zou de vroegere benaming zijn geweest van de Hoensbeek, die noordelijk langs het dorp stroomt. Een andere theorie is dat de naam is afgeleid van Furenthela, een Romeinse nederzetting waarvan onder andere de opgraving van Villa Rustica getuigt.
Het winkelcentrum met appartementen in het hart van Voerendaal, net als de gymnastiekvereniging, draagt de naam Furenthela als verwijzing naar deze nederzetting.

Voerendaal is net als zoveel plaatsen in Zuid Limburg, lang een klein plattelandsdorp geweest. Heerlen, Brunssum en Kerkrade waren in de 19de eeuw niet veel groter dan Voerendaal. Pas bij de opkomst van de mijnindustrie, vroeg in de twintigste eeuw, groeide Voerendaal langzaam uit tot een groter dorp terwijl de groei van Heerlen, Brunssum en Kerkrade explosief toenam en er ware steden ontstonden.
De eerste grote uitbreiding in Voerendaal waren 143 woningen aan het Laurentiusplein, Tenelenweg en de Vincentiusstraat, die gebouwd werden tussen 1915 en 1926.
Deze woningen waren allen bestemd voor de mijnwerkers die in zich in grote getalen vestigden in oostelijk Zuid Limburg, de latere Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.
Een deel van deze woningen voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn nieuwbouwwoningen gekomen die qua uiterlijk weinig afwijken van de oude bebouwing, waardoor het dorpskarakter behouden blijft.
In 1869 telde Voerendaal inclusief Ubachsberg en Kunrade nog maar 1825 inwoners. Nu 2014, telt Voerendaal 8324 inwoners. Het merendeel van deze inwoners (55%) is 45 jaar en ouder waardoor ook Voerendaal zich kenmerkt door vergrijzing.
(Cijfers bron: stadsindex.nl mei 2014)

Voerendaal een prachtig dorp

Voerendaal een prachtig dorp met een hele oude geschiedenis.
Wie kan daar nu beter over vertellen dan de Voerendalers zelf.
Mensen die in Voerendaal hebben gewoond of daar nog steeds wonen. Verhalen die herinneringen oproepen waar anderen weer op kunnen reageren.
Zo ontstaat er een geheel van ons Voerendaal zoals het vroeger was, zoals het nu is en misschien wel met een blik in de toekomst.

Laat je inspireren door de verhalen van anderen en schrijf je eigen verhaal. Hoe heb jij Voerendaal beleeft? Welke personen speelden er een rol in jouw herinnering?
Vertel over je schooltijd, je vereniging en misschien wel je eerste heimelijke liefde?

Laatste updates:


Bekijk de schoolfoto's en de groepsfoto's

herkent u uzelf of iemand waarvan de naam nog niet op de foto staat,
mail deze dan door aan de redactie
Als u met de muiscursor op de foto op een gezichtje staat verschijnt er een tag met een nummer en naam of vraagteken. Heeft u een antwoord bij een vraagteken, mail dan het nummer met de naam. Wij zorgen dan ervoor dat de naam erbij wordt gezet.

Heeft u ook verhalen over uw jeugd in Voerendaal? Wij plaatsen ze graag!
Stuur u verhaal naar de redactie of neem contact op en maak een afspraak.

Voerendaal in vroegere jaren

Voerendaal heeft een oud verleden. Men vertelt over de inwijding van de Laurentiuskerk in 1049 door paus Leo IX'de. De enige kerk in Nederland, ingewijd door een paus. Van die kerk staat nu alleen nog maar een deel van de toren, waardoor het oudste stukje Voerendaal te vinden is onder de toren bij de doopvont. De toren van de oude kerk zou hoger zijn geweest.
Het huidige schip van de kerk bestaat uit bakstenen muren die zijn gebouwd tussen 1840 en 1843 naar een ontwerp van de architect J. Dumoulin. Het dak is na 1843 alweer vernieuwd. In 1918 werd de kerk uitgebreid. Er kwam een uit kunradersteen opgetrokken koor en sacristie bij naar ontwerp van Jan Stuyt. Een vergelijkbare uitbreiding kwam er destijds ook bij de kerk van Ubachsberg
Meer weten over de Laurentiuskerk kerk? Klik op Laurentiuskerk


De Romeinen

De Romeinen vonden de streek rond het huidige Voerendaal een aangename plek om zich te vestigen zij hadden hier een grote boerderij. De restanten van deze boerderij, de Villa Rustica, bevinden zich aan de Steinweg onder de akker. Momenteel zijn er plannen om deze Villa te reconstrueren.
Meer weten over de villa? Klik op Villa Rustica.

Ook een Romeinse weg heeft door Voerendaal gelopen bijna parallel aan de Valkenburgerweg en de Heerlerweg. Deze weg wordt door hedendaagse archeologen de Via Belgica genoemd.
Het was een 400 kilometer lange weg die in de Romeinse tijd de Franse kust via BelgiŽ verbond met het Duitse Rijnland.
Meer weten over deze weg? Klik op Via Belgica.